Nước về với đồng bào Ba Na

Đăk Trôi là một trong 12 vùng khan hiếm nước của huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai thuộc Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”.

Tuy nhiên, giờ đây người dân khu vực vùng sâu, vùng xa này không còn lo lắng nhiều về việc thiếu nước sinh hoạt, nước không đảm bảo vệ sinh, nhờ công trình cấp nước sinh hoạt với chất lượng nguồn nước đạt tiêu chuẩn nước ăn uống, sinh hoạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thực hiện trong năm 2020.

Mời bạn đọc chia sẻ niềm vui này với đồng nơi đây được thực hiện qua inforgraphic của Báo Báo Tài nguyên và Môi trường: