Họp dự án Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam

IMG_4211_CopyNgày 10/10/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức buổi họp với các chuyên gia Dự án IGPVN (Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam – Dự án ODA với sự tham gia của Viện Liên bang Khoa học Địa chất và Tài nguyên liên bang – BGR). Ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có đại diện các Ban, cùng lãnh đạo các Liên đoàn trực thuộc Trung tâm.

Tại cuộc họp, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng, thời điểm hiện tại, đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” đã được triển khai tốt tại một số đô thị lớn như Hà Nội, Hải Dương…, đủ cơ sở, tư liệu để xây dựng dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật Điều tra, đánh giá bảo vệ nước dưới đất đô thị.

IMG_4208_Copy1

Tổ soạn thảo Hướng dẫn Kỹ thuật điều tra, đánh giá bảo vệ nước dưới đất đô thị cũng đã trao đổi với các chuyên gia Dự án IGPVN và đã thống nhất cấu trúc của 02 bản Hướng dẫn. Bản Hướng dẫn 01 “Hướng dẫn kỹ thuật điều tra tài nguyên nước dưới đất tại đô thị” bao gồm tất cả các quy định, kỹ thuật và hướng dẫn điều tra công tác thực địa. Bản Hướng dẫn 02 “Hướng dẫn đánh giá bảo vệ tài nguyên nước dưới đất tại đô thị” đưa ra các phương pháp đánh giá, hướng dẫn bảo vệ nước dưới đất tại từng đô thị cụ thể.

IMG_4210_Copy

Cũng tại cuộc họp, ông Triệu Đức Huy cũng cho rằng trong các bản hướng dẫn cần làm rõ 4 vấn đề chính là: cạn kiệt nguồn nước, ô nhiễm nguồn nước, nhiễm mặn nguồn nước và sụt lún nền đất. Ông cũng đề nghị Tổ soạn thảo thu nhận, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, cũng như các đơn vị trực tiếp tham gia thực hiện đề án “Bảo vệ nước dưới đất tại các đô thị lớn”; nhanh chóng hoàn thiện bản Hướng dẫn để trình duyệt và đưa vào sử dụng.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, Tổ soạn thảo Hướng dẫn kỹ thuật sẽ sớm hoàn thiện 02 dự thảo “Hướng dẫn kỹ thuật điều tra đánh giá bảo vệ nước dưới đất đô thị”, “Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ nước dưới đất đô thị” và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IMG_4211_Copy

(TTDLQH&ĐTTNN)