Nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 do Văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện

DL124Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp Nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 do Văn phòng Trung tâm thực hiện. Tham dự có TS. Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm, TS. Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc cùng các chủ nhiệm đề tài, dự án và các Ban chuyên môn.

Tại buổi nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài, dự án đã trình bày khối lượng công việc và các kết quả trong năm 2017 của các đề tài, dự án do Văn phòng Trung tâm thực hiện. Trong năm 2017, Văn phòng Trung tâm đã thực hiện một số đề tài trọng điểm như: Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng; Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long… Nhìn chung, các đề tài, dự án do Văn phòng Trung tâm thực hiện đều đạt kết quả, chất lượng và khối lượng theo đúng yêu cầu đặt ra.
DL125

Phát biểu chỉ đạo tại buổi nghiệm thu, TS. Tống Ngọc Thanh đánh giá cao chất lượng cũng như tiến độ các đề tài, dự án do Văn phòng Trung tâm thực hiện. Tuy nhiên, TS. Thanh cũng lưu ý, cần phải chỉnh sửa lại theo góp ý của các Ban chuyên môn để hoàn thiện hơn nữa sản phẩm của các đề tài, dự án. TS. Tống Ngọc Thanh nhấn mạnh, các sẩn phẩm phải bám sát vào tình hình thực tế và có kết quả cụ thể, rõ ràng, ứng dụng được ngay vào cuộc sống cũng như phải là một bộ sản phẩm mẫu mực cho các sản phẩm có cùng nội dung sau này. Bộ sản phẩm của các đề tài, dự án đặc biệt là các dự án quy hoạch phải mang tính thực tế và khả thi, áp dụng được ngay vào thực tiễn, đấy là những điều cơ quan quản lý và người dân cần.

DL126

Các tác giả đề tài cũng đã nghe các phản biện và góp ý của các Ban chuyên môn nhằm hoàn thiện bộ sản phẩm của mình. Buổi nghiệm thu của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thành công tốt đẹp./.