Nghiệm thu cấp quản lý đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” các đô thị: thành phố Hà Nội, thành phố Buôn Ma Thuột và thành phố Hồ Chí Minh

IMG_6061_CopyChiều ngày 30/11/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp Nghiệm thu cấp quản lý đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” các đô thị: hành phố Hà Nội, thành phố Buôn Ma Thuột và thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cùng các chủ nhiệm đơn vị thực hiện đề án và các Ban chuyên môn.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt các đơn vị thực hiện đề án tại 03 thành phố đã trình bày khối lượng công việc và các kết quả của đề án. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện đề án tại đô thị Hồ Chí Minh, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện đề án tại đô thị Buôn Ma Thuột và Văn phòng Trung tâm, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện đề án tại đô thị Hà Nội. Nhìn chung, đề án do các đơn vị thực hiện đều đạt kết quả, chất lượng và khối lượng theo yêu cầu đặt ra.

IMG_6064_Copy

Phát biểu chỉ đạo tại buổi nghiệm thu, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng, Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” là đề án chính phủ nhằm đánh giá nguồn nước dưới đất ở các đô thị lớn, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất cho các đô thị lớn, đây là một đề án có kĩ thuật cao, mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh tài nguyên nước đang cạn kiệt, ô nhiễm như hiện nay. Ông Tống Ngọc Thanh đánh giá cao chất lượng cũng như tiến độ làm việc của các đơn vị thực hiện đề án. Tuy nhiên, các đơn vị thực hiện đề án cần tiếp thu các ý kiến của các phản biện và ủy viên của Hội đồng nghiệm thu trước đó, góp ý của các Ban chuyên môn nhằm hoàn thiện Báo cáo tổng kết của đề án tại các đô thị.

IMG_6066_Copy

IMG_6069_Copy

Đại diện các đơn vị thực hiện đề án cũng đã nghe các ý kiến phản biện, đóng góp của các Ban chuyên môn nhằm hoàn thiện Báo cáo tổng kết của đề án tại các đô thị thực hiện. Buổi nghiệm thu của Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã thành công tốt đẹp.

IMG_6061_Copy