Nghiệm thu Báo cáo tổng kết, kết thúc đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Cần Thơ

IMG_2986Sáng ngày 24/8/2018, tại TTQH&ĐT TNNQG đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tổng kết, kết thúc đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Cần Thơ do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện. Tham dự buổi nghiệm thu có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Phó Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có các chuyên gia, đại diện đến từ các Vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước; Trường Đại học Mỏ – Địa chất; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, cùng lãnh đạo của các đơn vị tham gia thực hiện đề án.

Mở đầu cuộc họp, ông Phạm Văn Cương – Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thay mặt nhóm thực hiện đề án trình bày báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện đề án tại đô thị Cần Thơ:

IMG_2990
– Kết quả nghiên cứu đã xác định được diện phân bố, thành phần thạch học, mức độ giàu nước, phân bố nước nhạt, đặc tính thủy lực, diễn biễn mực nước và khả năng khai thác của các tầng chứa nước; ngoài ra còn xác định được các cửa sổ địa chất thủy văn giữa các tầng chứa nước với nhau dựa vào sự vắng mặt của các lớp cách nước trong cột địa tầng lỗ khoan và xác định được các đoạn sông có quan hệ trực tiếp với nước dưới đất do sự xâm thực của đáy sông vào tầng chứa nước qh.
– Xác định được trữ lượng nước dưới đất.
– Chất lượng nước dưới đất ở các tầng tương đối tốt (trừ tầng qh).
– Khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước thứ nhất có khả năng tự bảo vệ từ kém đến rất tốt, trong đó phần lớn diện tích có khả năng tự bảo vệ là rất tốt.
– Đánh giá được tác động của việc khai thác nước dưới đất đến các tầng chứa nước.
– Quy hoạch khai thác, sử dụng nước dưới đất.
– Quy hoạch vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.
– Quy hoạch đới phòng hộ, bảo vệ các công trình khai thác sử dụng nước dưới đất.
– Đề xuất mạng lưới quan trắc, giám sát các tầng chứa nước cần bảo vệ.
– Đánh giá khả năng bổ sung nhân tạo cho các tầng chứa nước.

Sau khi nghe xong phần trình bày của nhóm thực hiện đề án, ông Nguyễn Văn Đản – Phản biện 1 đã góp ý và nhận xét về báo cáo:
– Báo cáo có cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học đầy đủ, rõ ràng.
– Sản phẩm đầy đủ nội dung theo yêu cầu.
– Hình thức và bố cục rõ ràng, mạch lạc, đầy đủ.
– Cách viết cần có sự gắn kết giữa báo cáo tổng kết với các chuyên đề.
– Các chuyên đề viết dài nhưng nội dung chưa được đầy đủ, một số báo cáo sơ sài, đề nghị cần có bố cục cho báo cáo chuyên đề.

Cùng chung ý kiến trên, ông Nguyễn Văn Lâm – Phản biện 2 cũng có thêm một số nhận xét góp ý về báo cáo:
– Nội dung của báo cáo đã bám sát và giải quyết được các mục tiêu, yêu cầu đặt ra.
– Các bản vẽ rõ ràng, dễ xem và đúng quy định.
– Các sản phẩm đã đầy đủ về mặt số lượng theo đề cương được duyệt và là tài liệu có giá trị có thể tham khảo phục vụ cho việc đánh giá, quy hoạch các vấn đề về tài nguyên nước.
– Tuy nhiên các tác giả nên làm rõ tổng khối lượng nước đáp ứng cho đô thị Cần Thơ đến năm 2030.

Mặc dù báo cáo còn một số thiếu sót tuy nhiên Hội đồng đánh giá rất cao về kết quả đạt được của Dự án thành phần, trong thời gian ngắn đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Hội đồng đồng ý với kết quả của Đề án, tuy nhiên cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cũng như thể thức, bố cục báo cáo tổng kết.

Ông Phạm Văn Cương thay mặt tập thể tác giả cảm ơn các ý kiến đóng góp của các Phản biện và Ủy viện Hội đồng, nhóm thực hiện sẽ tiếp thu, chọn lọc, xem xét, sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện Đề án.

Kết luận tại Hội đồng, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Chủ tịch Hội đồng cho rằng, tập thể các tác giả, tổ thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Cần Thơ cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng kết của Đề án.

Một số hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu:

IMG_2993

IMG_2997

IMG_2991

(TTDLTNN)