Nghiệm thu Báo cáo tổng kết, kết thúc đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Quy Nhơn

IMG_3029Chiều ngày 28/8/2018, tại TTQH&ĐT TNNQG đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tổng kết, kết thúc đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Quy Nhơn do Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước thực hiện. Tham dự buổi nghiệm thu có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Phó Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có các chuyên gia, đại diện đến từ các Vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước; Trường Đại học Mỏ – Địa chất; cùng lãnh đạo của các đơn vị tham gia thực hiện đề án.

Mở đầu cuộc họp, Nguyễn Văn Giang – Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước thay mặt nhóm thực hiện đề án trình bày báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện đề án tại đô thị Vũng Tàu:
– Báo cáo đã làm sáng tỏ đặc điểm địa chất, địa mạo và đặc điểm cấu trúc của các tầng chứa nước cần bảo vệ bao gồm 3 tầng chứa nước (TCNqh, TCNqp và TCNn).
– Báo cáo đã đánh giá trữ lượng các tầng chứa nước cần bảo vệ: tổng tiềm năng nước dưới đất khu vực TP.Quy Nhơn: 885.162m3/ngày.
– Báo cáo đã làm sáng tỏ hiện trạng chất lượng, các vấn đề chất lượng nước, vấn đề nhiễm mặn các tầng chứa nước cần bảo vệ.
– Khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước lộ trên mặt được đánh giá theo phương pháp DRASTIC và phần diện tích các tầng chứa nước bị phủ được đánh giá theo phương pháp UNESCO.
– Tổng lưu lượng khai thác khu vực đô thị Quy Nhơn: 106.828 m3/ngày.
– Báo cáo đã khái quát hóa được các điều kiện, con đường gây nhiễm mặn, ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước dưới đất ở đô thị Quy Nhơn.
– Báo cáo đề xuất được phương án quy hoạch khai thác, sử dụng nước đến năm 2035.
– Xác định cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học làm căn cứ và tiêu chí để khoanh vùng cấm, vùng hạn chế.
– Đề xuất mạng lưới quan trắc, giám sát các tầng chứa nước cần bảo vệ.
– Đánh giá khả năng bổ sung nhân tạo cho các tầng chứa nước.

Sau khi nghe xong phần trình bày nhóm thực hiện đề án, ông Phạm Quý Nhân – Phản biện 1 đã góp ý và nhận xét về báo cáo:

IMG_3035

– Báo cáo sạch đẹp, nội dung nhiều, đầy đủ, rõ ràng.
– Báo cáo đã xác định được cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học làm căn cứ.
– Báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề được thành lập phù hợp với các quy định hiện hành, ngắn gọn xúc tích, làm rõ nội dung của đề án.
– Báo cáo có khối lượng công việc lớn nhưng đơn vị đã thi công và hoàn thành được đúng tiến độ đề ra.
– Các phương pháp tiến hành đã giải quyết được các vấn đề mục tiêu đã đặt ra.
– Các sản phầm cơ bản đầy đủ về chủng loại, số lượng và chất lượng yêu cầu.
– Các giải pháp đề xuất nêu ra có cơ sở khoa học và thực tiễn, mặc dù vậy cần nâng cao tính thiết thực cho các giải pháp này.

Cùng chung ý kiến trên ông Nguyễn Văn Hoàng – Phản biện 2 cũng có thêm một số nhận xét góp ý về báo cáo:

IMG_3038

– Báo cáo đã nêu rõ được đặc điểm của địa chất – địa chất thủy văn, tầng chứa nước của khu vực nghiên cứu.
– Nội dung và báo cáo phù hợp với đánh giá trữ lượng tài nguyên nước dưới đất, tuy nhiên báo cáo cần xem xét lại các công thức tính toán.
– Cần xem xét sự phù hợp với thực tế trong việc chọn lưu vực khai thác.
– Cần bổ sung các phụ lục về mô hình dòng chảy.

Mặc dù báo cáo còn một số thiếu sót, tuy nhiên Hội đồng đánh giá rất cao về kết quả đạt được của dự án thành phần, trong thời gian ngắn đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Hội đồng đồng ý với kết quả của đề án, tuy nhiên cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cũng như thể thức, bố cục báo cáo tổng kết.

Kết luận tại Hội đồng, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Phó Chủ tịch Hội đồng cho rằng, tập thể các tác giả, tổ thực hiện đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Quy Nhơn cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng kết của đề án để trình lên cấp cao hơn.

(TTDLTNN)