Nghiệm thu Báo cáo tổng kết, kết thúc đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Hải Dương.

IMG_0433Ngày 11/7/2018, Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tổng kết, kết thúc đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Hải Dương do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện. Tham dự buổi nghiệm thu có ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Phó chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có các chuyên gia, đại diện đến từ các Vụ; Cục Quản lý tài nguyên nước; Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam; Trường đại học Mỏ – Địa chất; cùng các lãnh đạo của các đơn vị tham gia thực hiện đề án.

Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” là đề án Chính phủ nhằm đánh giá nguồn nước dưới đất ở các đô thị lớn, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất cho các đô thị lớn.

IMG_0432

Mở đầu cuộc họp, ông Tống Thanh Tùng – Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thay mặt nhóm thực hiện đề án trình bày báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện đề án tại đô thị Hải Dương:

Rà soát, cập nhật toàn bộ dữ liệu về điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn nghiên cứu từ trước tới nay.

Xác định được tiềm năng nước dưới đất đô thị Hải Dương.

Tính toán các phương án quy hoạch khai nước dưới đất tối ưu nhất và xác lập kế hoạch, lộ trình đến năm 2025.

Tính toán và xác lập được các khu vực cần bảo vệ miền cấp, miền vận động, khu vực khai thác

Thiết kế hoàn thiện mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước dưới đất một cách toàn diện nhất để bảo vệ nguồn nước.

Sau khi nghe xong phần trình bày của nhóm thực hiện đề án, các Phản biện và Ủy viên của Hội đồng cũng đã nêu lên những ý kiến đóng góp nhằm xây dựng và hoàn thiện đề án. Hội đồng đồng ý với kết quả của đề án, tuy nhiên cũng cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cũng như thể thức, bố cục báo cáo tổng kết. 

Ông Tống Thanh Tùng thay mặt tập thể tác giả cám ơn các ý kiến đóng góp của các phản biện và Ủy viên Hội đồng, nhóm thực hiện sẽ tiếp thu, chọn lọc, xem xét, sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện đề án. 

Kết luận tại cuộc họp Hội đồng, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng, tập thể các tác giả, tổ thực hiện đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Hải Dương cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng kết của đề án.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo:

IMG_0441

IMG_0465

 

IMG_0444IMG_0447

(TTDLTNN)