NAWAPI sử dụng công nghệ cao, trang thiết bị hiện đại trong điều tra, đánh giá, quan trắc, phân tích chất lượng nước

cntb3Trung tâm QH&ĐTTNNQG có đầy đủ mọi trang thiết bị hiện đại, công nghệ cao đáp ứng mọi nhu cầu trong các lĩnh vực điều tra, đánh giá, quan trắc, phân tích chất lượng nước, công nghệ mô phỏng và xử lý thông tin số liệu về tài nguyên nước.

Trong lĩnh vực Ðiều tra, đánh giá tài nguyên nước, Trung tâm đang sử dụng các công nghệ thiết bị hiện đại như: Máy khoan tự hành YBp – 3A3, YPБ-3AM-500, YPБ-2,5ª, DANDO WATERTEC 10 của Anh, máy khoan tuần hoàn ngược của Mỹ, máy khoan của Nga,… giúp khoan thăm dò lấy mẫu đến độ sâu 500m; máy đo kỹ thuật số MGX-II của Mỹ để xác định địa tầng địa chất, vị trí tầng chứa nước / cách nước và chất lượng nước với độ sâu lên tới 700m; máy địa vật lý đo sâu điện ABEM SAS 4000, máy thăm dò điện GESKA, máy đo phân cực DWJII… cho kết quả nhanh, chính xác.

cntb1

Trong lĩnh vực quan trắc, phân tích chất lượng nước, Trung tâm đã có gần 30 năm kinh nghiệm xây dựng và vận hành mạng lưới quan trắc tài nguyên nước trên phạm vi cả nước với mục tiêu theo dõi, giám sát biến động số lượng, chất lượng nước dưới đất trong các tầng chứa nước và nước mặt ở các lưu vực sông.

cntb2

Hiện nay, Trung tâm sử dụng các thiết bị hiện đại, tự động của các hãng hàng đầu thế giới giúp công tác quan trắc, phân tích chất lượng nước được tiện lợi, chính xác. Trong lĩnh vực mô phỏng và xử lý thông tin, số liệu, Trung tâm đã ứng dụng thành công nhiều phần mềm chuyên ngành (Visual MODFLOW, GMS, MIKE, HEC, SOBEK, AquiferTest, Rockwork, Surpac,…) và các phần mềm phục vụ đồ họa, hệ thống thông tin địa lý hiện đại (AutoCAD, MapInfo, Microstation, Arcview, ArcGIS,…). Bên cạnh việc ứng dụng các phần mềm, Trung tâm đã và đang xây dựng phát triển phần mềm cơ sở dữ liệu tài nguyên nước cho nhiều tỉnh thành trên cơ sở kết hợp các hệ quản trị dữ liệu hiện đại như Microsoft SQL Server, PostgreSQL với hệ thống địa lý GIS,…

(Hồng Nhung – NAWAPI)