Một số hình ảnh tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch tài nguyên nước.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước đã thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị.

HNSK1

Đ/c Kiều Văn Thế – Phụ trách TT Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch Điều tra TNN điều hành hội nghị

HNSK3

Đ/c Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc TT Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

HNSK6

Đ/c Nguyễn Thị Hằng – Chánh văn phòng TT Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại hội nghị

HNSK7

Đ/c Trịnh Đình Duyên – Phòng Tổ chức – Hành chính TT Tư vấn và Dịch vụ  Quy hoạch Điều tra TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại hội nghị

HNSK5

Lãnh đạo TT Quy hoạch và Điều tra TNN chụp ảnh lưu niệm với CB-CNV Trung tâm

HNSK4JPG

Toàn thể CB-CNV và người lao động trong Trung tâm quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2010

 

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin Tài nguyên nước)