Một số hình ảnh tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 của Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 của Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước đã thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị.

TTQT1

Đ/c Nguyễn Thị Hạ – PGĐ Phụ trách Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước điều hành hội nghị

TTQT2

Đ/c Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị

TTQT5

Đ/c Phạm Quý Nhân – PGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại hội nghị

TTQT6

Đ/c Dương Văn Khánh – PGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại hội nghị

TTQT7

CB – CNV thuộc Trung tâm đóng góp ý kiến xây dựng tại hội nghị

TTQT8

Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN chụp ảnh kỉ niệm với Trung tâm

TTQT4

CB-CNV toàn Trung tâm quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao năm 2010.

 

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên  nước)