Một số hình ảnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2010 của Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2010 của Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước đã thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị.

hoinghiTTTT1

Đồng chí Lê Văn Đức – GĐ Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN đọc báo cáo sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm 2010 của Trung tâm

hoinghiTTTT3

Đồng chí Đào Trọng Tú – Phụ trách phòng Tư liệu phát biểu ý kiến đóng góp tại hội nghị

hoinghiTTTT4

Đồng chí Đỗ Tiến Hùng – GĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị

hoinghiTTTT5

Các đồng chí Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN chụp ảnh lưu niệm với cán bộ – công nhân viên Trung tâm

hoinghiTTTT6

Đồng chí Đỗ Tiến Hùng bày tỏ niềm tin tưởng vào sự phát triển vững mạnh của Trung tâm

hoinghiTTTT2

Toàn thể cán bộ – công nhân viên Trung tâm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2010

 

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước)