Một số hình ảnh tại hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

Hội nghị cán bộ viên chức năm 2010 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã kết thúc tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị:
tt263
Đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm điều hành hội nghị
tt262
Đồng chí Phạm Quý Nhân – PGĐ Trung tâm đọc báo cáo tổng kết tại hội nghị
tt271
Đồng chí Nguyễn Chí Công – PGĐ Trung tâm phát biểu ý kiến tại hội nghị
tt272
Đồng chí Dương Văn Khánh – PGĐ Trung tâm phát biểu ý kiến tại hội nghị
tt264
Đồng chí Vũ Văn Sơn – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính  phát biểu ý kiến tại hội nghị
tt265
Đồng chí Đinh Ngọc Chức – Phó phòng Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại hội nghị
tt266
Đồng chí Nguyễn Chí Yên – Trưởng phòng Điều tra và Kiểm kê tài nguyên nước mặt phát biểu ý kiến tại hội nghị
tt267
Đồng chí Đỗ Trường Sinh – Trưởng phòng Quy hoạch tài nguyên nước phát biểu ý kiến tại hội nghị
tt268
Đồng chí Bạch Ngọc Quang – Trưởng phòng Điều tra và Kiểm kê nước dưới đất phát biểu ý kiến tại hội nghị
tt269
Đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Chánh văn phòng Trung tâm phát biểu ý kiến tại hội nghị
tt270
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Phó chánh văn phòng Trung tâm phát biểu ý kiến tại hội nghị
tt273
Toàn cảnh hội nghị
(Thanh  Sơn  –  Trung tâm  TL và  TT  tài  nguyên  nước)