Một số hình ảnh tại Hội nghị Cán Bộ Viên Chức năm 2011 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

Hội nghị Cán Bộ Viên Chức năm 2011 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã diễn ra thành công tốt đẹp, sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị

vv68

vv69

vv77

vv66

vv76

vv67

vv70

vv72

vv75

vv74

vv73

vv71

vv66(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)