Một số hình ảnh tại buổi tới thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ TNMT Phạm Khôi Nguyên tại TT Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

Ngày 27 tháng 07 năm 2010, Bộ Trưởng Bộ TNMT Phạm Khôi Nguyên đã tới thăm và làm việc với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước. Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tới thăm và làm việc tại trung tâm của Bộ trưởng và các vị lãnh đạo Bộ cùng đi.

 

BT_GDBaocao

Đ/c Đỗ Tiến Hùng – GĐ Trung tâm QH và ĐT TNN báo cáo với Bộ Trưởng và Lãnh đạo Bộ công tác 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 5 tháng cuối năm của Trung tâm

BT_Phatbieuykien

Đ/c Phạm Khôi Nguyên – Bộ trưởng Bộ TNMT phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi tới thăm và làm việc của Lãnh đạo Bộ tại Trung tâm

BT_Donggopykien

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đóng góp ý kiến tại buổi tới thăm và làm việc của Bộ trưởng tại Trung tâm

BT_ThamCSVC

Đ/c Phạm Khôi Nguyên – Bộ Trưởng Bộ TNMT và Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai chia sẻ những khó khăn về cơ sở vật chất với Trung tâm

BT_Uongruou

Bộ trưởng và các vị Lãnh đạo Bộ tin tưởng vào sự phát triển vững mạnh của Trung tâm

 

                                                       (Thanh Sơn – TT Tư liệu và Thông tin TNN)