Lớp tập huấn về công tác điều tra, quan trắc và quy hoạch tài nguyên nước

Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 4 năm 2012, tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (QH&ĐT TNN) đã tổ chức lớp tập huấn nhằm tăng cường chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật công tác điều tra, quan trắc và quy hoạch tài nguyên nước – đặc biệt là lĩnh vực tài nguyên nước mặt. Tham gia lớp tập huấn có 32 Cán bộ kỹ thuật của Liên đoàn QH&ĐT TNN Miền Nam (Phòng Kỹ thuật và cán bộ kỹ thuật của các Đoàn) và 03 cán bộ kỹ thuật của Liên đoàn QH&ĐT TNN Miền Trung. Đồng chí Nguyễn Chí Công và đồng chí Dương Văn Khánh (các Phó giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN) là những người trực tiếp tham gia giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu tổng quan về điều tra số lượng, chất lượng TNN, điều tra khai thác sử dụng TNN, xả nước thải vào nguồn nước cũng như được nghe giới thiệu chi tiết về: Xác định vị trí điều tra, khảo sát tài nguyên nước; Máy móc đo đạc quan trắc lưu lượng nước; Đo đạc mực nước và cách ghi sổ tính toán mực nước. Về kĩ thuật đo đạc tính toán lưu lượng dòng chảy, có 2 nội dung chính mà các cán bộ kĩ thuật khi thực hiện cần chú ý đó là: đo đạc, ghi sổ tính toán lưu lượng vùng sông không ảnh hưởng triều và đo đạc, ghi sổ tính toán lưu lượng vùng sông ảnh hưởng triều. Các học viên cũng được chia sẻ kinh nghiệm điều tra về dòng chảy cạn, dòng chảy dòng chảy lũ; tình hình khai thác sử dụng TNN; xả nước thải vào nguồn nước.

vv85

Về công tác quy hoạch tài nguyên nước, các học viên tham dự lớp tập huấn cũng đã được giới thiệu về Các khái niệm liên quan về QH TNN được quy định trong Luật TNN (1998), Nghị định 120/2008/N Đ-CP của Chính phủ về Quản lý lưu vực sông và Dự thảo (ngày 26-03-2012) Luật TNN sửa đổi; Các nội dung chủ yếu của QH TNN được quy định tại Nghị định 120/2008/N Đ-CP của Chính phủ về Quản lý lưu vực sông; Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT của Bô TNMT về Định mức Kinh tế-kỹ thuật lập QH TNN và Dự thảo (ngày 26-03-2012) Luật TNN sửa đổi; Ngoài ra, các cán bộ của Trung tâm cũng chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác lập QH TNN bao gồm: Phân vùng QH; Xác định các vấn đề bức xúc về TNN; Các nguyên tắc ưu tiên và đồng thuận trong phân bổ TNN; Xác định mục đích sử dụng nước; xác định mục tiêu chất lượng nguồn nước.

Ban tổ chức lớp tập huấn cũng đã giới thiệu nhiều tài liệu và các quy trình, quy phạm phục vụ chuyên môn điều tra, khảo sát và quy hoạch tài nguyên nước.

Nội dung lớp tập huấn là những vấn đề chuyên môn, kỹ thuật mới, nên các học viên đã rất sôi nổi thảo luận về những vấn đề chưa nắm vững. Lớp tập huấn này là những bước đầu giúp cho các cán bộ kỹ thuật của Liên đoàn QH& ĐT TNN miền Nam định hình, hiểu một cách tổng quát về nhiệm vụ điều tra và quy hoạch TNN.

Tài liệu Quy hoạch tài nguyên nước:

Quý vị độc giả quan tâm có thể download tại đây

Bài viết Một số kinh nghiệm lập Quy hoạch TNN_Tuyển tập KTTV 2012:

Quý vị độc giả quan tâm có thể download tại đây
(CWRPI)