Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc: Phát hiện thêm nguồn nước dưới đất ở bản Pả Vi Thượng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Máy khoan thăm dò nước dưới đất tại lỗ khoan CT3 bản Pả Vi Thượng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc
TS. Tống Ngọc Thanh, Phó Liên đoàn trưởng phụ trách Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Bắc (QH&ĐTTNNMB) cho biết: Tiếp tục triển khai thi công giai đoạn 2 năm 2010 đề án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất khu vực thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang”; sau 3 tháng khoan liên tục, tại bản Pả Vi Thượng (xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc), lỗ khoan thăm dò CT3 có chiều sâu 170m đã phát hiện được nguồn nước dưới đất vào ngày 26/12/2010. Hiện tại lỗ khoan đang được tiến hành bơm thí nghiệm với lưu lượng ổn định 74m3/ngày (sẽ kết thúc bơm thí nghiệm vào ngày 31/12/2010).

 Lỗ khoan CT3 này cách lỗ khoan MV1 (thi công giai đoạn 1 năm 2008) khoảng 1500 m về phía thị trấn Mèo Vạc. Lỗ khoan MV1 khoan ở độ sâu 155,5 m đã phát hiện được nguồn nước dưới đất, có lưu lượng bơm ổn định đạt 314m3/ngày. Ngay sau khi tìm ra nguồn nước tại lỗ khoan MV1, UBND huyện Mèo Vạc đã phối hợp với Liên đoàn tiến hành lắp đặt máy bơm, xây bể chứa để khai thác nguồn nước cấp cho dân từ đó đến nay.

Cả 2 lỗ khoan MV1 (giai đoạn 1) và CT3 (giai đoạn 2) đều thuộc nhiệm vụ điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất khu vực huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước của địa phương, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực vùng cao biên giới. Đề án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất khu vực thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang” được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xây dựng (theo Quyết định số 87/QĐ-QHTNN ngày 6/11/2008) và giao cho Liên đoàn QH & ĐTTNNMB thi công từ năm 2009 cho đến nay.

 

Cán bộ kỹ thuật đang kiểm tra mẫu lõi khoan lỗ khoan CT3

 

 

 

Máy Bơm đang bơm nước thí nghiệm tại lỗ khoan CT3 bản Pả Vi Thượng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc

 

Cán bộ kỹ thuật đang đo kiểm tra lưu lượng nước tại lỗ khoan CT3

 

 

TS.Tống Ngọc Thanh cho rằng: Với kết quả điều tra chi tiết trên, bước đầu có thể khẳng định khu vực xã Pả Vi, thị trấn Mèo Vạc có một nguồn nước dưới đất với tổng lưu lượng của hai lỗ khoan thăm dò đạt 388m3/ngđ. Trong thời gian tới tại khu vực này, Liên đoàn sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để có thể nâng lưu lượng khai thác lên khoảng 700m3/ngđ. Với lưu lượng này có thể cung cấp cho khoảng 8.750người theo tiêu chuẩn cấp nước 80l/người/ngày.  

Để kết quả điều tra của đề án thực sự có hiệu quả, phục vụ thiết thực cho nhân dân xã Pả Vi và Thị trấn Mèo Vạc, Liên đoàn QH & ĐTTNNMB rất mong được Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hà Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh quan tâm xem xét thực tế để xây dựng tại đây một trạm cấp nước tập trung. 

 

(Theo Monre.gov.vn)