Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện

IMG_6329Căn cứ quyết định số 139/QĐ-TNNQG về việc Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam. Dẫn đầu Đoàn kiểm tra là ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, thư ký gồm có ông Đinh Ngọc Chức – Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính; ông Lê Văn Tuyến – Phó Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất cùng một số thành viên là Trưởng ban, Phó Trưởng ban, chuyên viên của một số Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn mà Liên đoàn thực hiện theo kế hoạch được giao năm 2017 và chất lượng thi công một số dự án đã thực hiện năm 2016.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Giắng – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đã báo cáo: Trong năm 2016, Liên đoàn đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, kịp thời triển khai các nhiệm vụ tài nguyên nước; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án chuyển tiếp trong năm 2017, trong đó có những đề tài, dự án lớn như: Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn; Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long; Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc; Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc Sông Tiền; Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ Pha 4; Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srepok.. Ông Phạm Văn Giắng cũng nêu lên các khó khăn còn tồn tại khi thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn.

Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã tích cực xem xét tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và các sản phẩm của tất cả các dự án do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện.

Qua đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo kiểm tra từ các thành viên trong đoàn, báo cáo giải trình của Liên đoàn trưởng, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao việc triển khai, thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn do Liên đoàn thực hiện trong năm 2016, cũng như các dự án chuyển tiếp mà Liên đoàn đang thực hiện trong năm 2017. Ông Triệu Đức Huy đề nghị Liên đoàn tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa trong việc thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của các dự án được giao.

Ông Phạm Văn Giắng – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam cảm ơn các ý kiến đánh giá, nhận xét của Đoàn kiểm tra đã trao đổi tại buổi làm việc, đồng thời tiếp thu và sẽ có báo cáo bổ sung, giải trình cụ thể theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

ktra_mn

(TTDLQH&ĐTTNN)