Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2016

o_CuongThực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 3593/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2016, ngày 07 tháng 7 năm 2016, Đoàn kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ (TCCB) của Bộ TN&MT đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác tổ chức cán bộ tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Tham dự buổi kiểm tra, về phía Đoàn kiểm tra công tác TCCB của Bộ TN&MT, dẫn đầu đoàn là ông Phạm Tân Tuyến – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng đoàn kiểm tra cùng các cán bộ trong đoàn kiểm tra. Về phía Trung tâm QH&ĐTTNNQG gồm có ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, bà Nguyễn Thị Hằng – Chánh Văn phòng Trung tâm, ông Vũ Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm, Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính cùng toàn thể viên chức của Văn phòng Trung tâm.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hằng – Chánh Văn phòng Trung tâm thay mặt Lãnh đạo Trung tâm đọc báo cáo công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm. Theo báo cáo, hiện tại, Trung tâm có 45 viên chức, người lao động đang giữ các ngạch lương cao đẳng, trung cấp, công nhân nghề các loại, sau khi có bằng tốt nghiệp đại học đã được phân công làm việc đúng ngành nghề đào tạo. Tuy nhiên, do các đơn vị trực thuộc Trung tâm hoạt động trên toàn quốc và các lớp đào tạo để nâng ngạch, chuyển ngạch hầu hết được Bộ tổ chức tại Hà Nội nên một số cán bộ khó có điều kiện tham dự. Vì vậy, Trung tâm kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho mở các lớp tại miền Trung và miền Nam để các cán bộ có điều kiện theo học.

O_Tuyen

Sau khi kiểm tra công tác TCCB tại Trung tâm, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác tổ chức cán bộ cũng như những thành tựu mà Trung tâm đạt được trong suốt thời gian qua. Trung tâm đã thực hiện tương đối tốt công tác tổ chức cán bộ như: đóng bảo hiểm xã hội kịp thời và đầy đủ theo quy định của pháp luật; tuân thủ đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ; hợp đồng lao động đầy đủ và tuân thủ theo quy định… Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số hạn chế cần khắc phục như: các đơn vị trực thuộc Trung tâm cần phải thống nhất về thời gian thử việc cho người lao động; công tác nâng lương trước thời hạn nên thực hiện hết chỉ tiêu.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hằng, Chánh Văn phòng Trung tâm đã thay mặt lãnh đạo Trung tâm cảm ơn những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra. Trong thời gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức cũng như khắc phục những nhược điểm, thiếu xót trong công tác TCCB mà Đoàn kiểm tra đã đưa ra.

(TTDLQH&ĐTTNN)