Khối thi đua IV – Bộ TN&MT đăng ký giao ước thi đua năm 2023

Ngày 16/5, tại Hà Nội, Khối thi đua số IV (Bộ TN&MT) tổ chức Lễ bàn giao Khối trưởng, Khối phó và đăng ký giao ước thi đua năm 2023.
Khối Thi đua số IV của Bộ TN&MT bao gồm 7 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia,Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục chuyển đổi số và Thông tin Dữ liệu TN&MT, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Cục Viễn thám quốc gia, Cục Biến đổi khí hậu, Cục Quản lý tài nguyên nước, . Năm 2023, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam được giao nhiệm vụ là Khối trưởng và Khối phó là Cục Biến đổi khí hậu.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, nhằm phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể, cá nhân Khối thi đua số IV, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới, phát huy mọi nguồn lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành TN&MT năm 2023, đặc biệt hưởng ứng phong trào thi đua của Bộ trưởng Bộ TN&MT phát động năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” để đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát huy các nguồn lực tài nguyên và môi trường cho tương lai bền vững, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam – Khối trưởng Khối Thi đua IV đã phát động phong trào thi đua với những nội dung cụ thể.
Ông Nguyễn Kim Tuyển, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT trao Quyết định công nhận Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua số IV năm 2023
Theo đó, trong năm 2023, Khối thi đua số IV phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2022, các đơn vị thuộc Khối tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thi đua sôi nổi, sâu rộng trong mọi lĩnh vực hoạt động nhằm hoàn thành các nội dung, mục tiêu thi đua do Bộ TN&MT phát động.
Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặt quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác năm 2023 góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành TN&MT, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, rõ ràng, minh bạch.
Cụ thể, Khối thi đua số IV tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT phát động như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Thực hiện chuyển đổi số quốc gia”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…tạo sự lan tỏa trong toàn Khối Thi đua IV.
Đặc biệt, Khối cũng đẩy mạnh tổ chức phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua IV; thi đua thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023-2028;…
Để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành TN&MT, trong năm 2023, Khối thi đua số IV đặt ra mục tiêu trên 95% các đơn vị thuộc Khối thi đua IV hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao. Trên 90% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó, các đơn vị thuộc Khối đều có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Chiến sỹ thi đua ngành đảm bảo chỉ tiêu, định hướng xét khen thưởng của Bộ. Đồng thời các đơn vị phấn đấu đạt các danh hiệu khen thưởng như: Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ TN&MT.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất với kế hoạch hoạt động năm 2023 của Khối Thi đua số IV, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua của Khối về cả nội dung, hình thức trong thời gian tới. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối Thi đua số IV cũng đã thống nhất với bản Đăng ký giao ước thi đua năm 2023 của Khối.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Kim Tuyển, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Khối trưởng thi đua số IV trong việc chủ động, tích cực triển khai gắn kết các phong trào thi đua năm 2023 của Khối, đồng thời cơ bản nhất trí với nội dung đăng kí giao ước thi đua năm 2023 của Khối.
Để các hoạt động thực sự hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ TN&MT giao phó, ông Nguyễn Kim Tuyển đề nghị, Khối Thi đua số IV cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm để cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý và chuyên môn, đồng thời, tăng cường giao lưu văn nghệ, thể thao với các đơn vị trong Khối. Đặc biệt, cần mở rộng, tăng cường trao đổi về kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý và những giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ngành TN&MT.
Cùng với đó, các đơn vị trong Khối cần tổ chức và phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị. Các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực, chống hình thức, hướng vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của ngành TN&MT nói chung và sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung, tạo sự lôi cuốn, động viên được các đơn vị trong Khối tham gia.

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn