KHOÁC ÁO GIÁP CHO NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐÔ THỊ

DL172LTS. Nước dưới đất ở các vùng đô thị ở nước ta đã và đang bị suy thoái nghiêm trọng:  nhiễm bẩn và cạn kiệt. Để góp phần đảm bảo phát triển các đô thị một cách bền vững, cần có chiến lược và đề án cụ thể bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất. Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên môi trường đã phê duyệt dự án “ Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” để thực hiện trong giai đoạn 2013-2018. Nay đề án cơ bản đã hoàn thành sẽ từng bước khắc phục tình trạng suy thoái tài nguyên nước dưới đất.

Nước mưa rơi xuống mặt đất, một phần bốc hơi trở lại vào khí quyển, một phần tích tụ và chảy trên mặt tạo thành các nguồn nước trên mặt, một phần ngấm xuống các tầng đất đá tạo thành nước dưới đất. Nước dưới đất tuy nằm dưới mặt đất, cùng với các tầng đất đá, được bảo vệ tốt hơn nên khó bị nhiễm bẩn. Tuy nhiên khi có nhiều nguồn gây bẩn, nhiều điểm xả thải, các bãi chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh…thì dù được bảo vệ tốt đến mấy, nước dưới đất cũng sẽ bị nhiễm bẩn. Khi đã bị nhiễm bẩn thì rất khó khắc phục. Mặt khác, hiện nay tài nguyên nước nói chung và nước dưới đất nói riêng đang được khai thác mạnh mẽ phục vụ cho các nhu cầu của con người đã tạo nên sự khan hiếm, các nguồn nước sạch dần dần bị cạn kiệt. Nhiễm bẩn và cạn kiệt là 2 vấn đề cơ bản tạo nên sự suy thoái tài nguyên nước dưới đất. Nhiều đô thị ở nước ta đang bị khai thác rất mạnh mẽ, thậm chí quá mức cho phép dẫn tới mực nước bị hạ thấp liên tục, phễu hạ thấp mực nước ngày càng mở rộng và phát triển theo chiều sâu. Nước dưới đất ở nhiều đô thị đang bị nhiễm mặn, nhiễm bẩn thường là vi sinh, các hợp chất nito, một số kim loại, các chất độc hại…đang đứng trước nguy cơ suy thoái trầm trọng.

Để đảm bảo phát triển đô thị một cách bền vững, cần sớm có chiến lược và đề án cụ thể bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất. Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/4 phê duyệt chiến lược quốc gia về tài nguyên nước, trong đó xác định đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các thành phố lớn“ là 1 trong các đề án, được ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2006 – 2010.

DL170

Tuy nhiên, mãi đến 2013, đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” mới được xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg. Tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 1557/QĐ-BTNMT phê duyệt nội dung và dự toán đề án giai đoạn 1. Theo đó, 9 đô thị lớn của giai đoạn này gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Dương, Quy Nhơn, Vũng Tàu, Buôn Mê Thuột, tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Mỹ Tho.

Năm 2017, việc thi công đề án đã cơ bản hoàn thành. 3 đô thị Hà Nội, tp. Hồ Chí Minh và Bôn Ma Thuột đã hoàn thành tổng kết, 5 đô thị còn lại sẽ hoàn thành tổng kết vào năm 2018. Để đảm bảo cho nước dưới đất có thể được bảo vệ tốt, BCN đề án đã phối hợp với các chuyên gia họp bàn thống nhất đưa ra 8 giải pháp bảo vệ nước dưới đất.

DL171

Các giải pháp bảo vệ nước dưới đất gồm:

– Thiết lập vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

– Thiết lập vùng bảo vệ miền cấp cho nước dưới đất

– Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất

– Thiết lập đới bảo vệ các công trình khai thác nước dưới đất

– Xây dựng, hoàn chỉnh mạng quan trắc, giám sát tài nguyên NDĐ

– Bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất

– Nâng cao hiệu suất công trình khai thác NDĐ

– Đề xuất điều chỉnh vị trí các nguồn thải có nguy cơ ô nhiễm nước dưới đất

DL200

Các giải pháp trên là những khởi thảo quan trọng, định hướng cho việc bảo vệ nước dưới đất cần được các cấp, các ngành quán triệt và chung tay tổ chức thực hiện. Người viết bài này hy vọng, nếu các giải pháp này được thực hiện sẽ là tấm áo giáp cho nước dưới đất, bảo vệ chúng khỏi bị suy thoái: nhiễm bẩn và cạn kiệt. Người dân sẽ đón nhận các dòng nước tinh khiết, trong lành.

(PGS.TS. Nguyễn Văn Đản)