Khóa đào tạo quốc tế về “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông”

IMG_7393

Tháng 10 năm 2015, trong khuôn khổ Hội thảo và Triển lãm quốc tế VACI 2015, Khóa đào tạo quốc tế về “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông” đã được tổ chức bởi Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) và Văn phòng quốc tế về nước (IOWater, Pháp), với sự tham gia của Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên liên bang (BGR, CHLB. Đức).

IMG_7229

Khóa đào tạo nhằm chia sẻ các giải pháp sáng tạo để quản lý tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông tại Việt Nam và các vấn đề về nước ở vùng nhiệt đới.

IMG_7220

Khóa đào tạo là cơ hội để cho các chuyên gia trong nước, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và tài nguyên nước nâng cao năng lực trong công tác quy hoạch lưu vực sông.

IMG_7228

Thông qua khóa đào tạo, các giảng viên đã trình bày các phương pháp (lý thuyết, khái niệm), đồng thời phân tích cụ thể kinh nghiệm thực hiện tại các lưu vực sông của Việt Nam và thảo luận về cách áp dụng các công cụ khác nhau trong bối cảnh Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Khóa đào tạo:

IMG_7221

IMG_7270

IMG_7288

IMG_7311

IMG_7222

(Hồng Nhung – NAWAPI)