Khởi động dự án Vietmar 2018

vm1Hội thảo khởi động dự án “Quản lý bổ cập nguồn nước ngầm để đảm bảo số lượng và chất lượng nước ngầm bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu đang diễn ra và sự phát triển kinh tế mạnh mẽ ở Việt Nam – 2018” (Vietmar)

Trung tâm Cảnh báo và Dự báo Tài nguyên nước phối hợp với Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu và Cục Địa Chất Phần Lan vừa tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Quản lý bổ cập nguồn nước ngầm để đảm bảo số lượng và chất lượng nước ngầm bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu đang diễn ra và sự phát triển kinh tế Mạnh mẽ ở Việt Nam”

Dự kiến, dự án sẽ triển khai nghiên cứu thí điểm tại tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2018 đến tháng 2/2021. Dự án cũng sẽ là bước khởi đầu cho việc thực hiện MAR tại các khu vực khác và kiểm chứng cho tính thiết thực của MAR tại Việt Nam.
Theo Cục địa Chất Phần Lan, tỉnh Bình Định được lựa chọn là nơi triển khai nghiên cứu thí điểm do thực trạng về khan hiếm nguồn nước đang diễn ra tại đây, tình hình suy giảm nguồn nước đang ngày một gia tăng do khai thác nước ngầm để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng về kinh tế – xã hội cùng với đó là tác động của biến đổi khí hậu tại khu vực này.

Mục tiêu và nhiệm cụ của dự án để đảm bảo bền vững về mặt trữ lượng và chất lượng nước dưới đất ở Việt Nam có xem xét đến các tác động của biến đổi khí hậu đang diễn ra và sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế. Cụ thể là tăng cường năng lực của các tổ chức đối tác Việt Nam nhằm đảm bảo cung cấp nước bằng các phương pháp, kĩ thuật bền vững và khả thi; nghiên cứu khả năng sử dụng phương pháp quản lý bổ sung nước dưới đất (Manage of Aquifer Recharge -MAR) để đảm bảo nguồn nước sẵn có trong trường hợp xảy ra các đợt hạn hán và hạn hán nghiêm trọng ở Quy Nhơn.

Dự kiến các hoạt động cần để thực hiện dự án là: Tăng cường năng lực của CEWAFO và SIHYMECC để có thể tiến hành công tác điều tra cơ bản về quản lý tài nguyên nước bền vững trên cơ sở tiếp cận toàn diện, có xét đến các điều kiện về biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội; Tăng cường năng lực của CEWAFO và SIHYMECC trong các hoạt động thẩm định và tiến hành nghiên cứu khả thi cho dự án bổ cập nhân tạo nước dưới đất; Tăng cường năng lực chuyên môn đội ngũ cán bộ CEWAFO và SIHYMECC để thực hiện nghiên cứu khả thi MAR ở tỉnh Bình Định nhằm đảm bảo đáp ứng được cả về mặt số lượng và chất lượng nước dưới đất, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội; Tăng cường nhận thức các bên liên quan và các nhóm đối tượng thụ hưởng về tiềm năng thực hiện bố cập nhân tạo nước dưới đất ở Việt Nam.

Một số hình ảnh trong Hội thảo

vm2

vm3

vm4

vm1