Khai mạc Triển lãm thành tựu ngành tài nguyên và môi trường hướng đến Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT

Sáng nay 4/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Hội nghị Môi trường toàn quốc và Khai mạc Triển lãm thành tựu Xây dựng và Phát triển Ngành tài nguyên và Môi trường. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã tới dự, chỉ đạo Hội nghị và Tham quan triển lãm.
Triển lãm thành tựu ngành TN&MT là một trong những hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực nhằm hướng đến chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT (05/8/2002 – 05/8/2022).


Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã tham dự Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm thành tựu ngành TN&MT.


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cùng lãnh đạo các đơn vị cắt băng khai mạc Triển lãm

Triển lãm thành tựu ngành tài nguyên và môi trường giới thiệu đến khách tham quan những thành tựu, kết quả nổi bật của Bộ TN&MT trên 9 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, gồm có: Quản lý Đất đai; Tài nguyên Nước; Tài nguyên Địa chất và Khoáng sản; Môi trường; Khí tượng thủy văn; Biến đổi khí hậu; Đo đạc và bản đồ; Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường Biển và Hải đảo; Viễn thám.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã tham quan triển lãm thành tựu ngành tài nguyên và môi trường
Ngay sau Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm thành tựu ngành TN&MT, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã tham quan triển lãm. Bộ trưởng Trần Hồng Hà giới thiệu với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành những thành tựu ấn tượng và đột phá trong của các đơn vị trực thuộc Bộ, các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ trong suốt hành trình 20 năm thành lập và phát triển.


Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn giới thiệu mô hình trạm rada thời tiết.


Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Bộ trưởng Trần Hồng Hà, cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày các thành tựu lĩnh vực tài nguyên nước


Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các đại biểu tham quan các gian trưng bày mô hình, công trình nghiên cứu khoa học của các đơn vị

Điểm nhấn của Triển lãm là những sản phẩm có tính ứng dụng cao như các sản phẩm quan trắc môi trường tự động, tự động hóa trạm đo mưa, máy bay không người lái, những phầm mềm tự động hóa, chuyên môn hóa; những giải pháp, sáng kiến hay để bảo vệ môi trường, thích ứng BĐKH; những kết quả triển khai, hoàn thiện các văn bản, chính sách phục vụ lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ,…
Bên cạnh đó, là các mô hình, công trình nghiên cứu khoa học, sáng chế do chính bàn tay, khối óc của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TN&MT trên cả nước nghiên cứu và chế tạo, cũng như một số công nghệ, máy móc thiết bị của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TN&MT.