Đại hội toàn thể Công đoàn cơ quan Trung tâm QH&ĐT TNNQG lần thứ 3, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Anh_Thanh_ddhcdcqtt_27062014_resizeĐược sự thống nhất của Lãnh đạo Trung tâm và Đảng ủy Trung tâm, sáng ngày 27 tháng 6 năm 2014, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Đại hội toàn thể Công đoàn cơ quan Trung tâm QH&ĐT TNNQG lần thứ 3, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Tống Ngọc Thanh; Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Nguyễn Chí Công đã đến dự. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có: ông Vũ Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung tâm, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính; ông Trịnh Đình Duyên, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung tâm, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm và bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm. Tham dự Đại hội có Ban thường vụ Đảng ủy, BCH Công đoàn cơ quan Trung tâm cùng toàn thể cán bộ, viên chức, công đoàn viên cơ quan Trung tâm.

Chutichcongdoandocbaocao

Tại Đại hội, toàn thể công đoàn viên đã được nghe bản Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III của Công đoàn cơ quan Trung tâm do ông Vũ Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính trình bày; Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn cơ quan Trung tâm nhiệm kỳ II do bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm trình bày; đồng thời đón nhận Quyết định của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng, trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân do ông Trịnh Đình Duyên, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm công bố.

BCHCD_nhiem_ky_III

Toàn thể Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của các công đoàn viên từ các đơn vị công đoàn trực thuộc và bầu BCH Công đoàn cơ quan Trung tâm nhiệm kỳ 3 (2014 – 2019).

Anh_Thanh_ddhcdcqtt_27062014_resize

Thay mặt BCH Đảng ủy, đại diện Lãnh đạo Trung tâm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Tống Ngọc Thanh nhấn mạnh việc thực tiễn hóa mọi mục tiêu đã đề ra, tránh tình trạng hình thức và tạo dựng môi trường làm việc tốt, luôn đảm bảo chăm lo tốt nhất cho đời sống của công đoàn viên là mục tiêu hàng đầu Công đoàn cơ quan Trung tâm cần hướng tới; việc đề ra phương hướng nâng cao đời sống của toàn thể công đoàn viên khi được chuyển về làm việc tại trụ sở mới cũng là nhiệm vụ căn bản mà BCH Công đoàn cơ quan Trung tâm nhiệm kỳ 3 cần sớm thực hiện. Song song với đó, từng công đoàn viên, mỗi Tổ Công đoàn cũng như Công đoàn cơ quan Trung tâm ngoài thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao, cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong việc tìm kiếm và thực hiện các hoạt động dịch vụ để cùng góp phần nâng cao đời sống của toàn thể công đoàn viên.

tangtapthecanhan

tangcanhan

hat

(Hồng Nhung – NAWAPI)