Đại hội đại biểu Công đoàn Trung tâm QH&ĐTTNNQG nhiệm kỳ I (2014 – 2019)

AThanh_DHCD_IĐược sự thống nhất của Lãnh đạo Trung tâm và Đảng ủy Trung tâm, sáng ngày 17 tháng 7 năm 2014, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNNQG lần thứ I, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tham dự Đại hội có đại diện Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Công đoàn một số đơn vị trực thuộc Bộ; Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG Tống Ngọc Thanh; Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG Nguyễn Chí Công cùng toàn thể đại biểu đại diện công đoàn viên Trung tâm cùng dự.

aduyen_dhcd_I

Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia là công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-CĐB ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 04 tổ chức công đoàn: Công đoàn cơ sở cơ quan Trung tâm, Công đoàn cơ sở Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Công đoàn cơ sở Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Công đoàn cơ sở Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

o_son_dhcd_i

Đại hội đã được tổ chức đúng quy định theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. Tại Đại hội, toàn thể đại hội đã được nghe đồng chí Vũ Văn Sơn, Chủ tịch lâm thời Công đoàn Trung tâm, Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính đọc bản Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ I (2014 – 2019); đồng chí Nguyễn Thị Bích, Ủy viên BCH lâm thời Công đoàn Trung tâm, Phó Chủ tịch công đoàn, Trưởng phòng Kế toán, Liên đoàn QH&ĐTTNNMB đọc Báo cáo kiểm điểm của BCH lâm thời Công đoàn Trung tâm.

Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng cán bộ, viên chức và người lao động không ngừng lớn mạnh, đã có bước trưởng thành về nhiều mặt, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, hiệu quả công tác ngày càng được nâng cao; tích cực tham gia cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác. Hầu hết cán bộ, viên chức và lao động có phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng, ủng hộ và quyết tâm thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng các quy chế quản lý để phục vụ công tác điều hành của đơn vị. Các tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị công nhân, viên chức theo đúng các quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; chất lượng Hội nghị CNVC được nâng lên với nững nội dung thiết thực, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phát huy dân chủ trực tiếp của cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn.

Trong nhiệm kỳ qua, các công đoàn trực thuộc đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thể, bằng khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân; Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thể, bằng khen cho 05 tập thể và 06 cá nhân; Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Giấy khen cho 39 tập thể và 65 cá nhân.

AThanh_DHCD_I

Tại Đại hội, thay mặt BCH Đảng ủy, đại diện Lãnh đạo Trung tâm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG Tống Ngọc Thanh đánh giá cao các kết quả đã đạt được của BCH lâm thời Công đoàn Trung tâm. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn Trung tâm đã phối hợp rất chặt chẽ với các hoạt động của chính quyền và Đảng ủy ổn định bộ máy tổ chức; chăm lo tốt cho đời sống của cán bộ, công nhân viên chức, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động; nâng cao thu nhập của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức Trung tâm. Đại hội đại biểu Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNNQG lần thứ I, nhiệm kỳ 2014 – 2019 là dấu mốc quan trọng, ý nghĩa, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

BCH_2014

Toàn thể Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của các công đoàn viên từ các đơn vị công đoàn trực thuộc và bầu BCH Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

PCTCD_Bo

Tới dự và chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban thường vụ Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Dương Trung Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Công đoàn Bộ biểu dương các thành tích đã đạt được của BCH lâm thời Công đoàn Trung tâm. Đồng chí Dương Trung Thành đề nghị BCH Công đoàn Trung tâm QH&ĐTTNNQG lần thứ I, nhiệm kỳ 2014 2019 xây dựng quy chế tài chính phù hợp để tạo điều kiện cho các đơn vị công đoàn trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ; luôn quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, công nhân viên chức, đặc biệt quan tâm đến người lao động ở những vùng sâu vùng xa. Đồng chí Dương Trung Thành chúc Công đoàn Trung tâm phát huy vai trò, vị thế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

vannghe

(Hồng Nhung – NAWAPI)