Họp với các đơn vị thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với BĐKH khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL”

IMG_9595Chiều ngày 03/4/2018, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp với các đơn vị thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long”. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc TTQH&ĐT TNN QG và ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc TTQH&ĐT TNN QG, cùng đại diện các đơn vị phối hợp thực hiện dự án: Tổng cục Khí tượng thủy văn, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Viễn thám quốc gia, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Đề án được thực hiện với mục tiêu: Đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo và đề xuất các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên nước khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Để thực hiện được mục tiêu cụ thể trên Tổ thực hiện đề cương tổng thể và các đơn vị liên quan đã thống nhất thực hiện 05 mục tiêu cụ thể cùng các hoạt động đi kèm.

IMG_9581

Phát biểu tại cuộc họp ông Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã chỉ đạo Tổ thực hiện đề cương cần thống nhất lại thông tin chung của để án, tái cấu trúc lại đề cương để thống nhất được tên đề án, mục tiêu cụ thể, phân kỳ thực hiện.

(TTDLTNN)