Họp triển khai phòng tác nghiệp cảnh báo, dự báo tài nguyên nước

IMG_9936Sáng 23/5/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp triển khai Trung tâm tác nghiệp cảnh báo, dự báo tài nguyên nước. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng  Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo, cán bộ các phòng ban và đơn vị trực thuộc.

Tại cuộc họp, ông Tống Ngọc Thanh cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, vấn đề biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng, cấp bách; để phục vụ công tác thông báo, cảnh báo, dự báo phòng chống các tác hại của biến đổi khí hậu, hạn hán và khai thác nước, công tác cảnh báo, dự báo tài nguyên nước phải được chú trọng hơn nữa, đưa ra những dự báo về nguy cơ suy giảm mực nước tại các tầng chứa nước từ đó giúp các nhà quản lý, người dân có thể đưa ra được những biện pháp phòng ngừa và bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nước. Vì vậy cần phải có một phòng tác nghiệp với trang thiết bị máy móc hiện đại, kết hợp với các phần mềm mô hình nhằm lưu trữ, xử lý dữ liệu và đưa ra các bản tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước nhanh chóng, kịp thời.

IMG_9938

Ông Tống Ngọc Thanh đã lắng nghe phương án phân bổ, phân công quản lý cũng như vận hành phòng tác nghiệp cảnh báo, dự báo tài nguyên nước. Tuy nhiên, ông Thanh cũng cho rằng cần phải phân bổ, phân công quản lý, phân công công tác vận hành chi tiết hơn nữa nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả nhất của phòng tác nghiệp này.

Cũng tại cuộc họp, ông Tống Ngọc Thanh cho rằng, cần xây dựng ngay đề án vận hành phòng tác nghiệp và đưa vào hoạt động nhanh chóng hỗ trợ, phục vụ công tác cảnh báo, dự báo tài nguyên nước hiện nay.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

IMG_9939

IMG_9936

(TTDLTNN)