Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án: “Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước sông Hồng – Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

kh_songhong3Chiều ngày 23/01/2018, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án:”Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước sông Hồng – Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050″. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG,ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, cùng các Trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Thay mặt ban chủ nhiệm dự án ông Nguyễn Chí Công đã báo cáo kế hoạch thực hiện của dự án năm 2018. Trong năm 2018 với mục tiêu hoàn thành việc phân tích, đánh giá hiện trạng và dự báo xu thế biến động phát triển của lưu vực sông Hồng – Thái Bình; Sơ bộ tính toán một số phương án quy hoạch. Để đạt được mục tiêu nhiệm vụ trên, đơn vị cần thực hiện:

Đánh giá hiện trạng lưu vực sông Hồng – Thái Bình, bao gồm các yếu tố về điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế – xã hội, khai thác sử dụng nước…

Dự báo xu thế phát triển lưu vực sông Hồng – Thái Bình, bao gồm các yếu tố về phát triển kinh tế – xã hội trên lưu vực sông, nhu cầu khai thác sử dụng nước, xu thế biến đổi tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu….

Xây dựng kịch bản, tầm nhìn cho quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình.

Xây dựng sơ bộ các phương án quy hoạch về phân bổ nguồn nước; bảo vệ tài nguyên nước; chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Sau khi nghe báo cáo kế hoạch thực hiện năm 2018 ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG đồng ý với kế hoạch thực hiện dự án. Tuy nhiên, cần xây dựng lại kế hoạch thực hiện của dự án chi tiết và cụ thể của ban chỉ đạo, ban chủ nhiệm và tổ làm việc.

Một số hình ảnh của hội nghị:

kh_songhong1

kh_songhong2

kh_songhong3