Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án: “Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên lưu vực sông Cửu Long”

kh_cuulong2Sáng ngày 23/01/2018, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án: “Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên lưu vực sông Cửu Long”. Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, cùng các Trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Thay mặt ban chủ nhiệm dự án bà Phạm Thị Thu Hương đã báo cáo kế hoạch thực hiện của dự án năm 2018. Với mục tiêu xác định các vấn đề trong quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng và phòng, chống , khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông Cửu Long; Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long, đề xuất các nội dung quy hoạc và xây dựng đề cương quy hoạch tài nguyên nước trên lưu vực sông Cửu Long, Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2018 đơn vị cần thực hiện:

– Điều tra thực địa, thu thập bổ sung tài liệu.

– Xử lý tổng hợp các tông tin đã thu thập và điều tra bổ sung.

– Đánh giá tổng quát đặc điểm kinh tế xã hội, hiện trạng tài nguyên nước, khai thác sử dụng nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

– Xác định nội dung chính của nhiệm vụ quy hoạch.

– Lập hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch

– Tổ chức hội thảo.

Sau khi nghe báo cáo kế hoạch thực hiện năm 2018 ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG đồng ý với kế hoạch thực hiện dự án. Tuy nhiên, cần xây dựng lại kế, phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ như thế nào.

Một số hình ảnh của hội nghị:

kh_cuulong1

kh_cuulong2