Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” do Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện

mn_khncvungcao1Chiều ngày 22/01/2018, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án:”Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” do Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, cùng các Trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Thay mặt Liên đoàn ông Đỗ Mạnh Tùng – Chủ nhiệm dự án đã báo cáo kế hoạch thực hiện của dự án năm 2018. Trong năm 2018 đơn vị dự kiến thực hiện tại 6 tỉnh là Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tây Ninh, Bình Phước. Với mục tiêu quan trắc động thái nước dưới đất trong lỗ khoan nhằm xác định qui luật biến đổi các yếu tố động thái của nước dưới đất. Đánh giá chất lượng và sự biến đổi chất lượng của nước dưới đất trong các tầng chứa nước làm căn cứ để xác định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau. Xác định toạ độ, độ cao( X, Y, Z) các công trình chủ yếu. Xác định được khu vực có triển vọng, vị trí các công trình khai thác nước dưới đất, các lỗ khoan khai thác có lưu lượng, chất lượng, kết cấu đủ điều kiện để khai thác bền vững của 03 vùng. Để đạt được mục tiêu đề ra đơn vị cần quan trắc động thái nước dưới đất; lấy và phân tích mẫu nước các loại; xác định toạ độ, độ cao các lỗ khoan; tổng hợp chỉnh lý tài liệu các loại.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện của dự án trong năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 của Trung tâm ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG thống nhất với kế hoạch thực hiện dự án của Liên đoàn. Tuy nhiên, cần xây dựng lại kế hoạch thực hiện của dự án chi tiết và cụ thể hơn cho từng hạng mục công việc.

Một số hình ảnh của hội nghị:

mn_khncvungcao2

mn_khncvungcao1