Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” do Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện

kh_nuocvungcao2Chiều ngày 22/01/2018, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án:”Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” do Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, cùng các Trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Thay mặt Liên đoàn ông Đào Văn Dũng – Chủ nhiệm dự án đã báo cáo kế hoạch thực hiện của dự án năm 2018. Trong năm 2018 đơn vị dự kiến thực hiện tại 3 tỉnh là Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Trị với 41 vùng khan hiếm nước. Với mục tiêu tìm kiếm được nguồn nước dưới đất có trữ lượng, chất lượng đáp ứng được yêu cầu cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thuộc tỉnh Cao Bằng, Quảng Bình và Quảng Trị; Xác định được khu vực có triển vọng, vị trí các công trình khai thác nước dưới đất; các lỗ khoan khai thác có lưu lượng, chất lượng, kết cấu đủ điều kiện để khai thác bền vững đơn vị cần thu thập các tài liệu địa chất, địa chất thủy văn tại các vùng núi cao, khan hiếm nước và các tài liệu liên quan khác trên địa bàn 3 tỉnh Cao Bằng, Quảng Bình và Quảng Trị; Khoanh định các vùng có khả năng chứa nước để tiến hành điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất; Thiết kế và thi công các dạng công tác điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất; Đánh giá các nguồn nước dưới đất; xác định nguồn có khả năng cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân tại các vùng khan hiếm, các vị trí khai thác nước.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện của dự án trong năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 của Trung tâm ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG thống nhất với kế hoạch thực hiện dự án của Liên đoàn. Tuy nhiên, cần xây dựng lại kế hoạch thực hiện của dự án chi tiết và cụ thể hơn cho từng hạng mục công việc.

Một số hình ảnh của hội nghị:

kh_ncvungcao1

kh_nuocvungcao3.jpg