Họp nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện Đề án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.00 cho các tỉnh trên toàn quốc” năm 2018

IMG_6977Ngày 03/11/2018 tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp Nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện Đề án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc” năm 2018. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm – chủ trì Hội đồng nghiệm thu; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm cùng đại diện các đơn vị thực hiện Đề án.

IMG_6979

Mở đầu cuộc họp, đại diện Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung báo cáo kết quả thực hiện Đề án trong năm 2018 của Liên đoàn. Năm 2018, Liên đoàn đã thực hiện được khối lượng công việc như sau:

– Quan trắc ĐCTV tại 8 LK, 9 điểm lộ (kết thúc tháng 6/2018) và 10 trạm đo lưu lượng suối (kết thúc tháng 4/2018).
– Thi công đo trắc địa công trình chủ yếu và đưa lên bản đồ 16 LK và 13 trạm quan trắc điểm lộ nước.
– Lấy và phân tích trong phòng 17 mẫu nước đơn giản lấy tại 17 công trình quan trắc nước dưới đất.
– Hoàn thành công tác nội nghiệp 3 Bước (bước 4, 5, 6) của công tác  điều tra, đánh giá tài nguyên NDĐ tỷ lệ 1:200.000 vùng Kon Tum – Nam Đông.
– Hoàn thành Bước 4 đến Bước 6 công tác biên hội bản đồ TNNDĐ cho 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắc Nông và Kon Tum.
– Hoàn thành Bước 6 công tác biên hội bản đồ TNNDĐ 6 tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắc Lăk và Gia Lai.

Nhìn chung, về khối lượng các dạng công tác thi công của dự án trong năm 2018, Liên đoàn đã tổ chức thực hiện theo kế hoạch giao, tuân thủ các bước thi công, tài liệu thi công thực địa và nội nghiệp đạt chất lượng đề ra. Trong đó sản phẩm công tác biên hội – thành lập bản đồ TNNDĐ tỷ lệ 1:200.000 cho vùng Kon Tum – Nam Đông và các tỉnh còn lại được thành lập theo nội dung thống nhất của Ban chủ nhiệm và thông tư liên quan.

IMG_6978

Tiếp theo, đại diện Văn phòng Trung tâm đã báo cáo kết quả thực hiện Đề án trong năm 2018. Năm 2018, Văn phòng Trung tâm thực hiện khối lượng Đề án tại 3 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Cụ thể như sau:

+ Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và triển khai công tác điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất;
+ Tổng hợp, chỉnh lý xử lý thông tin, dữ liệu thu thập;
+ Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất;
+ Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ;
+ Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá;
+ Hội thảo, kiểm tra, nghiệm thu, can in, lưu trữ.

IMG_6975

Sau khi nghe xong báo cáo của các đơn vị thực hiện Đề án, Hội đồng nghiệm thu đã thảo luận các vấn đề còn tồn tại cần khắc phục. Ông Tống Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cho rằng, về cơ bản, các đơn vị thực hiện Đề án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.00 cho các tỉnh trên toàn quốc” năm 2018 đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

IMG_6982

Hội đồng đã tiến hành kiểm tra khối lượng, chất lượng toàn bộ các sản phẩm năm 2018 của Đề án mà các đơn vị thực hiện Đề án giao nộp.

IMG_6977

Kết luận Hội đồng nghiệm thu, ông Tống Ngọc Thanh đánh giá các sản phẩm của Đề án đạt chất lượng tốt. Tuy vậy, các đơn vị cần nhanh chóng hoàn thiện báo cáo kết quả nghiệm thu chung của toàn bộ Đề án.

(TTDLTNN)