Họp Nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 do Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước thực hiện

DL127Ngày 16 tháng 11 năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (TT QH&ĐT TNN QG) đã tổ chức Họp Nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 do Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước thực hiện. Tham dự buổi kiểm tra có Ban Lãnh đạo TT QH&ĐT TNN QG cùng các Ban chuyên môn trực thuộc.

Trong năm 2017, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước được giao các các nhiệm vụ lớn gồm: Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm; Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – đô thị Thái Nguyên; Biên Hội – Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm được giao cho Trung tâm, chiểm tỷ trọng khối lượng công việc lớn trong năm 2017 của Trung tâm.
DL128

Hội đồng nghiệm thu đã phân công các Ban chuyên môn kiểm tra chất lượng và khối lượng công việc do Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước thực hiện trong năm vừa qua. Nhìn chung, các dự án trong năm 2017 được Trung tâm hoàn thành rất tốt về mặt khối lượng và chất lượng, đảm bảo theo yêu cầu được nghiệm thu. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm cần phải hoàn thiện bổ sung hồ sơ cần thiết trước khi sản phẩm được đóng gói để nộp lên các cơ quan quản lý.

Buổi Họp nghiêm thu kết thúc cùng ngày./.