Họp Nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 do Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thực hiện

DL122_copyNgày 17 tháng 11 năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (TT QH&ĐT TNN QG) đã tổ chức Họp Nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 do Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thực hiện. Tham dự buổi kiểm tra có TS. Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc TT QH&ĐT TNN QG, Ths. Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc TT QH&ĐT TNN QG cùng các Ban chuyên môn trực thuộc.

Trong năm 2017, Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước được giao thực hiện 02 nhiệm vụ chuyên môn chính phủ gồm: Nhiệm vụ chuyển tiếp: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn I, nhiệm vụ chuyển tiếp: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”; 01 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ: Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam và 01 nhiệm vụ đặc thù: Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử và mạng thông tin nội bộ. Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Bùi Văn Toan – Phó Giám đốc Trung tâm đã thay mặt Trung tâm đọc bản báo cáo kết quả tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.
DL129

Trong năm vừa qua, với nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn I, Trung tâm đã hoàn thành tốt các hạng mục công việc sau:

+ Tại đô thị Hà Nội: Tiếp tục thực hiện các công việc còn lại của nội dung “Điều tra xác định khả năng tự bảo vệ, các tác động, các nguyên nhân, con đường gây cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất mặn nước dưới đất; tính toán khả năng và mức độ tự bảo vệ của các tầng chứa nước” bao gồm: thực hiện công tác Quan trắc động thái nước dưới đất và công tác dự báo sự dịch chuyển các chất gây ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất.

+ Tại đô thị Thái Nguyên: thực hiện một số công việc của nội dung “Điều tra xác định khả năng tự bảo vệ, các tác động, các nguyên nhân, con đường gây cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đấtmặn nước dưới đất; tính toán khả năng và mức độ tự bảo vệ của các tầng chứa nước” bao gồm: công tác khoan, công tác hút nước thí nghiệm lỗ khoan, công tác quan trắc.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm mạng thông tin quan trắc tài nguyên nước: Tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại của công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, hoàn thiện công tác xây dựng phần mềm mạng thông tin quan trắc tài nguyên nước.

DL130

Với các dự án và nhiệm vụ chuyên môn khác, Trung tâm cũng đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt các hạng mục công việc theo đúng kế hoạch được giao. Hội đồng nghiệm thu đã phân công các Ban chuyên môn kiểm tra chất lượng và khối lượng công việc do Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thực hiện trong năm vừa qua. Nhìn chung, trong năm 2017 về cơ bản Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng và giao phó.

DL120_copy

Buổi họp nghiệm thu kết thúc cùng ngày./.