Họp kỹ thuật báo cáo đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Vũng Tàu

IMG_2933Ngày 08/8/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp kỹ thuật báo cáo đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Vũng Tàu. Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, cùng đại diện các Ban chuyên môn.

Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện nhằm đánh giá nguồn nước dưới đất ở các đô thị lớn, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất cho các đô thị lớn.

Quá trình đô thị hóa ở nước ta đã và đang làm biến đổi mạnh mẽ các điều kiện môi trường, tài nguyên ở cả thành thị lẫn nông thôn. Tại một số đô thị, tình trạng ô nhiễm môi trường đang trở nên trầm trọng bởi các hoạt động công nghiệp, sản xuất năng lượng và giao thông. Ô nhiễm bởi khí thải, bụi đã đến mức báo động; ô nhiễm do chất thải rắn đang trở thành mối lo ngại của cả cộng đồng. Bên cạnh đó, tình trạng suy giảm nguồn tài nguyên nước (ô nhiễm và cạn kiệt) đang làm ảnh hưởng không nhỏ tới tính phát triển bền vững của các đô thị.

Mở đầu cuộc họp, ông Vũ Thanh Tâm – Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế sau khi đọc báo cáo của đề án đã có những góp ý như sau:
– Khi viết báo cáo cần tránh trùng lặp thông tin.
– Báo cáo chỉ nên giải trình khối lượng công việc đã thay đổi so với kế hoạch đã đề ra.
– Nêu rõ các lỗ khoan đã được thực hiện.
– Cần nêu rõ số lượng tài liệu đã thu thập.
– Lãm rõ công tác điều tra các điểm đã đảm bảo cho tỷ lệ của bản đồ chưa.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của ông Tâm, ông Nguyễn Ton – Chủ nhiệm đề án đã cảm ơn ý kiến góp ý và sẽ sửa đổi cho hợp lý.

Kết luận tại cuộc họp, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng, tập thể các tác giả, tổ thực hiện đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Vũng Tàu cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng kết của đề án.

(TTDLTNN)