Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài “Nghiên cứu đề xuất tiêu chí giám sát tài nguyên nước phục vụ quy hoạch tài nguyên nước”

 IMG_0147Ngày 21/6/2018, Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu KHCN cấp cơ sở đã tiến hành xét duyệt thuyết minh đề tài “Nghiên cứu đề xuất tiêu chí giám sát tài nguyên nước phục vụ quy hoạch tài nguyên nước” do ông Nguyễn Hùng Anh – Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia làm Chủ nhiệm đề tài.

TS. Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Chủ tịch Hội đồng; ThS. Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Phó Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có thành viên Hội đồng KHCN và đại diện các Ban tham dự.

IMG_0147

Nước là một tài nguyên quý giá có vai trò quan trọng trong việc duy trì cuộc sống và tạo sinh kế cho con người. Cùng với sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế, nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất và phục vụ dân sinh ngày càng lớn. Trong khi đó, tình trạng khan hiếm, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước đang diễn ra với mức độ gia tăng. Những sức ép này tất yếu sẽ nảy sinh các tranh chấp về nguồn nước, đòi hỏi phải có cơ chế rõ ràng, hợp lý, toàn diện để giải quyết. Song, đó cũng chính là một trong những điểm yếu của hệ thống luật pháp về tài nguyên nước trong đó có quy hoạch tài nguyên nước hiện nay. Công tác điều tra tra tài nguyên nước đã và đang ngày càng được chú trọng trong hiện trạng tài nguyên nước Việt Nam đang có chuyển biến phức tạp với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn và bị động về nguồn nước. Trước những hiện trạng trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT Quy định  về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Chính vì vậy cần thiết có một bộ tiêu chí giám sát tài nguyên nước phục vụ cho công tác quy hoạch tài nguyên nước.

Mục tiêu chính của đề tài là xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất tiêu chí giám sát tài nguyên nước phục vụ quy hoạch tài nguyên nước và đề xuất bộ tiêu chí phù hợp để giám sát tài nguyên nước phục vụ quy hoạch tài nguyên nước.

IMG_0151

Sau khi nghe phần trình bày thuyết minh đề tài của Chủ nhiệm đề tài, các Phản biện và thành viên Hội đồng đã có những góp ý, nhận xét giúp thuyết minh đề tài hoàn thiện tốt hơn.

Chủ nhiệm đề tài đã nhận được các ý kiến phản biện từ các Phản biện đề tài, cũng như các ý kiến đóng góp quý báu từ các thành viên Hội đồng nhằm hoàn thiện thuyết minh đề tài NCKH. Chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, sớm sửa chữa, hoàn thiện để xây dựng, phát triển đề tài.

IMG_0148

(TTDLTNN)