Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chỉ số đánh giá suy giảm nguồn nước dưới đất phục vụ cảnh báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất. Áp dụng thí điểm cho một vùng điển hình”

IMG_0144Ngày 21/6/2018, Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu KHCN cấp cơ sở đã tiến hành xét duyệt thuyết minh đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chỉ số đánh giá suy giảm nguồn nước dưới đất phục vụ cảnh báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất. Áp dụng thí điểm cho một vùng điển hình” do Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước chủ trì thực hiện.

TS. Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Chủ tịch Hội đồng; ThS. Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Phó Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có thành viên Hội đồng KHCN và đại diện các Ban tham dự.

IMG_0144

Tại Hội đồng, ông Đặng Trần Trung cho biết, đối với công tác quan trắc tài nguyên nước, trong đó công tác quan trắc tài nguyên nước dưới đất được tiến hành từ những năm 1990 tại cả 3 vùng trên cả nước (vùng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ) sau đó mở rộng đối với vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ. Đối với công tác dự báo tài nguyên nước nước dưới đất được tiến hành trên toàn quốc tại các vùng quan trắc đã có mạng quan trắc quốc gia định kỳ tháng, quý, năm. Bên cạnh các bản tin chuyên đề, Trung tâm còn biên soạn bản tin đặc biệt về tài nguyên nước dưới đất để cảnh báo kịp thời về suy giảm mực nước và dự báo xâm nhập mặn phục vụ quản lý TNN và an sinh xã hội.

Tuy nhiên phần lớn các bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo nước dưới đất chỉ mới đưa ra được những con số về mực, sự biến động dâng cao hạ thấp mà chưa đưa ra được những cảnh báo, khuyến cáo cụ thể về nguy cơ đối với suy thoái nguồn nước dưới đất. Chính vì vây, việc nghiên cứu xây dựng được bộ chỉ số đánh giá suy giảm nguồn nước dưới đất phục vụ cho công tác cảnh báo tài nguyên nước dưới đất là hết sức có ý nghĩa và cần thiết.

IMG_0145

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng được bộ chỉ số đánh giá suy giảm nguồn nước dưới đất phục vụ cảnh báo tài nguyên nước dưới đất và áp dụng thử nghiệm đánh giá suy giảm nguồn nước tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Sau khi nghe phần trình bày thuyết minh đề tài của Chủ nhiệm đề tài, các Phản biện và thành viên Hội đồng đã có những góp ý, nhận xét giúp thuyết minh đề tài hoàn thiện tốt hơn.

Chủ nhiệm đề tài đã nhận được các ý kiến phản biện từ các Phản biện đề tài, cũng như các ý kiến đóng góp quý báu từ các thành viên Hội đồng nhằm hoàn thiện thuyết minh đề tài NCKH. Chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, sớm sửa chữa, hoàn thiện để xây dựng, phát triển đề tài.

IMG_0146

(TTDLTNN)