Họp Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tổng kết, kết thúc đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Hồ Chí Minh

IMG_6020_CopyNgày 28/11/2017, Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành thẩm định, đánh giá Báo cáo tổng kết đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Thành phố Hồ Chí Minh do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện.

Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng, còn có các chuyên gia, đại diện đến từ Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước; các lãnh đạo của các đơn vị tham gia thực hiện đề án.

Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” là đề án chính phủ nhằm đánh giá nguồn nước dưới đất ở các đô thị lớn, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất cho các đô thị lớn.

IMG_6019_Copy

Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QQH&ĐTTNNQG cho rằng, đây là một đề án lớn, mang tính kĩ thuật, hàm lượng khoa học cao. Đô thị Hồ Chí Minh là đô thị có nền kinh tế lớn của cả nước, nhu cầu khai thác và sử dụng nước rất lớn, bên cạnh đó tình trạng ô nhiễm nguồn nước, hạn hán xâm nhập mặn ngày càng gia tăng, vì vậy cần có các phương pháp bảo vệ nguồn nước dưới đất nhằm khai thác, sử dụng nguồn nước bền vững, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm nguồn nước, hạn hán xâm nhập mặn.

IMG_6022_Copy

Mở đầu cuộc họp, ông Cao Xuân Việt – Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thay mặt tập thể tác giả trình bày báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện đề án tại đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Với mục tiêu tổng quát, trên cơ sở đánh giá nguồn nước dưới đất, đề xuất các giải pháp kỹ thuật bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất ở đô thị Hồ Chí Minh.

Kết quả của đề án tại đô thị Hồ Chí Minh: đã xác định được điều kiện tồn tại, sự phân bố, số lượng, chất lượng nước dưới đất; xác định điều kiện, con đường, nguy cơ và mức độ cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất; đề xuất giải pháp kỹ thuật để bảo vệ nước dưới đất.

IMG_6024_Copy

IMG_6026_Copy

IMG_6028_CopyIMG_6032_Copy

IMG_6033_Copy

IMG_6035_Copy

Các Phản biện và Ủy viên phát biểu ý kiến tại Hội đồng

Sau khi nghe xong phần trình bày của tổ xây dựng đề án, các Phản biện và Ủy viên của Hội đồng cũng đã nêu lên những ý kiến đóng góp nhằm xây dựng và hoàn thiện đề án. Hội đồng đồng ý với kết quả của đề án, tuy nhiên cũng cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cũng như thể thức, bố cục báo cáo tổng kết.

Ông Cao Xuân Việt thay mặt tập thể tác giả cám ơn các ý kiến đóng góp của các phản biện và ủy viện hội đồng, sẽ tiếp thu, chọn lọc, xem xét, sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện đề án.

Kết luận tại cuộc Họp Hội đồng, Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng, tập thể các tác giả, tổ thực hiện đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Hồ Chí Minh cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng kết của đề án.

IMG_6021_Copy