Họp Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tổng kết, kết thúc đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Buôn Ma Thuột

IMG_6050_CopyNgày 30/11/2017, Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành thẩm định, đánh giá Báo cáo tổng kết đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Buôn Ma Thuột do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện.

Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG phó chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng, còn có các chuyên gia, đại diện đến từ Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước; Trường đại học Mỏ – Địa chất; cùng các lãnh đạo của các đơn vị tham gia thực hiện đề án.

Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” là đề án chính phủ nhằm đánh giá nguồn nước dưới đất ở các đô thị lớn, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất cho các đô thị lớn.

IMG_6053_Copy

Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QQH&ĐTTNNQG cho rằng, Buôn Ma Thuột là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, là nơi trồng và xuất khẩu cà phê lớn của cả nước, nhu cầu khai thác và sử dụng nước tương đối lớn, vì vậy cần phải bảo vệ nguồn nước dưới đất nhằm giảm hiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nguồn nước.

IMG_6050_Copy

Mở đầu cuộc họp, ông Nguyễn Ton – Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thay mặt tập thể tác giả trình bày báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện đề án tại đô thị Buôn Ma Thuột.

Kết quả của đề án tại đô thị Buôn Ma Thuột: đã xác định được điều kiện tồn tại, sự phân bố, số lượng, chất lượng nước dưới đất; xác định được nguyên nhân, con đường, nguy cơ và mức độ cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất; thực hiện một số giải pháp kỹ thuật để bảo vệ nước dưới đất cho đô thị Buôn Ma Thuột.

IMG_6056_Copy

IMG_6058_Copy

Sau khi nghe xong phần trình bày của tổ xây dựng đề án, các Phản biện và Ủy viên của Hội đồng cũng đã nêu lên những ý kiến đóng góp nhằm xây dựng và hoàn thiện đề án. Hội đồng đồng ý với kết quả của đề án, tuy nhiên cũng cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cũng như thể thức, bố cục báo cáo tổng kết.

Ông Nguyễn Ton thay mặt tập thể tác giả cám ơn các ý kiến đóng góp của các phản biện và ủy viện hội đồng, sẽ tiếp thu, chọn lọc, xem xét, sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện đề án.

Kết luận tại cuộc Họp Hội đồng, Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng, tập thể các tác giả, tổ thực hiện đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Buôn Ma Thuột cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng kết của đề án.

IMG_6051_Copy