Họp Hội đồng cấp cơ sở thẩm định đề cương chi tiết Đề án: “Điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long”

IMG_6009_CopyNgày 23/11/2017, Hội đồng cấp cơ sở đã tiến hành thẩm định, đánh giá đề cương chi tiết đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long”.

Ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG chủ tịch Hội đồng; Ông Nguyễn Chí Công, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG Phó Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có các chuyên gia, đại diện đến từ Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Trường Đại học Thủy lợi, Cục Viễn thám quốc gia, Cục quản lý tài nguyên nước, Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Đề án “Điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia chủ trì thực hiện.

IMG_6005_Copy

Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Chủ tịch Hội đồng cho rằng, đây là một đề án rất quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề khô hạn, xâm nhập mặn, nước biển dâng ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long
Đề án nhằm đánh giá hiện trạng, diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ về số lượng, chất lượng nguồn nước mưa, nước mặt, nước dưới đất; Tích hợp, quản lý, cung cấp chia sẻ thông tin dữ liệu theo mô hình dữ liệu lớn nhằm chuẩn hóa, quán lý thống nhất, nâng cao hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo, ra quyết định phục vụ mục tiêu chống hạn, xâm nhập mặn và ứng phó BĐKH tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Đề xuất, thực hiện được các giải pháp cụ thể phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước.

IMG_6007_Copy

Mở đầu cuộc họp, TS. Hoàng Văn Hoan – Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã thay mặt tổ xây dựng đề án trình bày sơ lược thông tin về đề cương tổng hợp cũng như đề cương chi tiết của đề án “Điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”.
Sau khi nghe xong phần trình bày của tổ xây dựng đề án, các Phản biện và Ủy viên của Hội đồng cũng đã nêu lên những ý kiến đóng góp nhằm xây dựng và hoàn thiện đề án. PGS. TS Nguyên Văn Đản – Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam cho rằng, cơ sở pháp lý và trình tự thực hiện đề án cần rõ ràng hơn. PGS. TS Hoàng Minh Tuyển – Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cho rằng cần chỉnh sửa, bổ sung một số nôi dung thuộc nội dung các tiểu dự án. PGS. TS Ngô Lê Long – Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội cho rằng nội dung giữa các phần cần logic hơn nữa, tránh trùng lặp, chồng chéo nội dung.

IMG_6013_Copy

IMG_6014_Copy

IMG_6015_Copy

TS. Hoàng Văn Hoan thay mặt tổ xây dựng đề cương đề án cám ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các phản biện và ủy viên hội đồng, tổ xây dựng đề cương đề án sẽ tiếp thu, chọn lọc, xem xét, sữa chữa, bổ sung và hoàn thiện đề cương đề án.

IMG_6009_Copy
Kết luận tại cuôc Họp Hội đồng, Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng, tập thể các tác giả, tổ xây dựng đề cương cần tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện các nội dung, chọn lọc kĩ lưỡng, tránh trùng lặp nội dung, nhanh chóng bổ sung và hoàn thiện đề cương tổng thể và chi tiết của đề án, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét và phê duyệt.