Họp các đơn vị liên quan để chỉnh sửa đề cương Đề án “Điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với BĐKH khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL”

IMG_0158Ngày 22/6/2018, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp với các đơn vị thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long” để chỉnh sửa đề cương Đề án theo góp ý của các Bộ, ngành. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc TTQH&ĐT TNN QG và ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc TTQH&ĐT TNN QG, cùng đại diện các đơn vị phối hợp thực hiện dự án.

Đề án “Điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan đang triển khai thực hiện.

Đề án nhằm đánh giá hiện trạng, diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL; Xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ về số lượng, chất lượng nguồn nước mưa, nước mặt, nước dưới đất; Tích hợp, quản lý, cung cấp chia sẻ thông tin dữ liệu theo mô hình dữ liệu lớn nhằm chuẩn hóa, quản lý thống nhất, nâng cao hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo, ra quyết định phục vụ mục tiêu chống hạn, xâm nhập mặn và ứng phó BĐKH tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL; Đề xuất, thực hiện được các giải pháp cụ thể phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước.

Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – chủ trì cuộc họp cho rằng, đây là một đề án lớn, quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn cao trong bối cảnh BĐKH hiện nay. Vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện đề án này.

Sau một thời gian xin ý kiến các Bộ, ngành trong nước về đề cương tổng thể của Đề án, đã có các ý kiến phản hồi của các Bộ, ngành nhằm góp ý, chỉnh sửa và hoàn thiện đề cương tổng thể của Đề án.

IMG_0159

IMG_0161

Ban chủ nhiệm xây dựng đề cương tổng thể của Đề án đã tổng hợp các bản góp ý và làm tờ trình tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, đơn vị liên quan. Một số ý kiến đóng góp rất xác đáng, được đánh giá cao và xem xét bổ sung, chỉnh sửa trong bản Đề cương tổng thể của Đề án.

IMG_0162

Ông Tống Ngọc Thanh đề nghị Ban chủ nhiệm Đề án phối hợp với các Bộ, ngành, các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ báo cáo chính tổng hợp, các báo cáo thành phần và tờ trình tiếp thu ý kiến trình các cấp có thẩm quyền cao hơn xét duyệt, đi tới nhanh chóng hoàn thiện đề cương tổng thể của Đề án.

IMG_0158

(TTDLTNN)