Họp với Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam

Chiều ngày 04/10/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp trực tuyến Hội Địa chất Thủy văn. Chủ trì hội nghị là Chủ tịch Hội Địa chất Thủy văn PGS.TS Nguyễn Văn Lâm, cùng tham dự có Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh và Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng giám đốc  Nguyễn Ngọc Hà của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm và các thành viên trong Hội Địa chất thủy văn.

          Chủ tịch Hội Địa chất Thủy văn PGS.TS Nguyễn Văn Lâm phát biểu chủ trì hội nghị.

Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những người làm việc trong lĩnh vực liên quan đến địa chất thủy văn tại Việt Nam. Hội là tổ chức thành viên của Tổng hội Địa chất Việt Nam.

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Văn Lâm – Chủ tịch Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam báo cáo về những kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm trong nhiệm kỳ lần thứ tư của Hội như sau:

Hội đã Kiện toàn bộ máy tổ chức hội; thống nhất lịch sinh hoạt của Hội năm 2021; điều chỉnh địa điểm văn phòng. Các thành viên của Hội đã tham gia tư vấn xây dựng Chiến lược Quốc gia về cấp nước và vệ sinh nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì; Tư vấn xây dựng các Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành và địa phương; Tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan tới tài nguyên nước cho các tập đoàn, công ty; Tư vấn, phản biện việc xây dựng mở một số ngành đào tao mới phù hợp với nhu cầu hiện tại và xu thế hội nhập quốc tế; Tư vấn phản biện Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghệ khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Tham gia đánh giá, phản biện các Đề tài, nhiệm vụ khoa học các Đề án, dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành và địa phương; Tham gia tư vấn phản biện tuyển chọn và nghiệm thu cho các đề tài Khoa học công nghệ các cấp; Tham gia, đánh giá phản biện các nhiệm vụ khoa học, dự án sản xuất tại các địa phương; Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, nghiệm thu hoàn thành các công trình cấp nước, các công trình bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phản biện một số giáo trình giảng dạy trong các trường đại học, các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

Các đơn vị trực thuộc Hội đã tích cực tham gia phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành và địa phương; tham gia các hoạt động dịch vụ, tư vấn chuyển giao công nghệ tại địa phương.

Hội Phối hợp tham gia tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế về “Innovation in Near Surface Geoscience and Engineering – for Resource, Energy, Infrastructure, Environment and Sustainable Development” tổ chức tại TP Hồ Chí Minh; phối hợp với Hội địa chất công trình và Môi trường Việt Nam, Hội công nghệ khoan khai thác, trường đại học Xây dựng Nam Trung Bộ chuẩn bị tổ chức.Hội nghị khoa học toàn quốc “Địa chất công trình – Địa kỹ thuật và Xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực miền Trung và Tây Nguyên (ACEA-VIEGEO 2021)” tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Các Hội viên của Hội đã viết bài, đăng ký tham gia 11 báo cáo tại Hội nghị (ACEAVIETGEO 4/2022)”.

Ban Truyền thông của Hội bước đầu đã tích cực triển khai nâng cấp kỹ thuật và giao diện website của Hội. Đã thực hiện việc viết bài công bố thông tin liên quan đề Đại hội lần thứ 4 của Hội, thông tin Ban thường vụ Hội và các hoạt động NCKH cũng như hoạt động đào tạo của Hội và bảo vệ luận án tiến sĩ của các Hội viên. Ban truyền thông cũng đã tham gia cùng Ban thường vụ Hội đăng ký thực hiện nhiệm vụ: Hội thảo khoa học toàn quốc tháng 11 năm 2021 và xuất bản sách “Nước khoáng Việt Nam” năm 2022 xin kinh phí hỗ trợ từ Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam.

Hội đã tham gia khoá học về đánh giá rủi do tài nguyên nước do dự án OKP Hà Lan tổ chức bằng hình thức Online; tổ chức cho 1 số cán bộ học và hoàn thành lớp Chứng chỉ đấu thầu cơ bản; sử dụng hiệu quả quỹ khuyến học và phát triển nguồn lực Hội động viên các Thạc sĩ, nghiên cứu sinh bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ và Luận án tiến sĩ; tham gia tổ soạn thảo xây dựng mở ngành đào tạo “Kỹ thuật tài nguyên nước” của trường đại học Mỏ – Địa chất.

Tại hội nghị,  PGS.TS Nguyễn Văn Lâm đã đề ra phương hướng hoạt động của 6 tháng cuối năm như sau: Tiếp tục củng cố, đẩy mạnh hoạt động của các Chi hội Địa chất Thủy văn, nhất là các chi Hội địa phương và Chi hội các Doanh nghiệp; đẩy mạnh hơn nữa công tác tư vấn phản biện và nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến các vấn đề an ninh nguồn nước; vấn đề khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước bền vững; Tăng cường tổ chức và tham gia các Hội nghị, Hội thảo khoa học; đẩy mạnh và mở rộng hợp tác quốc tế; tiếp tục phát triển nguồn lực tại các đơn vị nhằm thu hút đông đảo các hội viên tham gia các hoạt động của Hội; tham gia đào tạo phát triển nguồn lực tại các trường đại học cao đẳng, các Viện nghiên cứu; hoàn thiện trang Web của Hội; tổ chức liên kết chặt chẽ hơn giữa Hội với các Trường đại học, Viện nghiên cứu, Cục vụ Viện, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia và các Địa phương mở rộng; đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá các kết quả hoạt động của Hội, ngành Địa chất Thủy văn.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh cảm ơn các thành viên Hội Địa chất thủy văn đã tham gia hội nghị và khẳng định rằng trung tâm sẽ luôn đồng hành với hội, Trung tâm sẽ hỗ trợ hội tổ chức các buổi hội nghị để các thành viên của Hội có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi với nhau.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Hội Địa chất thủy văn PGS.TS Nguyễn Văn Lâm cảm ơn các hội viên đã tích cực tham gia xây dựng Hội và mong muốn các thành viên tiếp tục cống hiến, xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Ông cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, Doanh nghiệp, Nhà khoa học trong và ngoài nước tích cực tham gia các hoạt động của Hội và có những trao đổi, đóng góp thường xuyên cho Ban chấp hành Hội nhằm thúc đẩy hoạt động của Hội phát triển.

                                                Toàn cảnh họp trực tuyến.