Họp về kế hoạch nghiệm thu dự án “Xây dựng mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ”

Chiều ngày 18/04/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc kế hoạch nghiệm thu dự án “Xây dựng mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ”. Chủ trì cuộc họp là Phó tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy, cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch – Tài chính; Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước; Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước; Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung.

    Phó tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia                                          Triệu Đức Huy chủ trì cuộc họp

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gồm 8 tỉnh, xếp theo thứ tự vị trí địa lý từ Bắc xuống Nam gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Vùng này là dải đất hẹp ngang (trung bình 40km đến 50km) kéo dài khoảng 800km từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nằm kẹp giữa một bên là Tây Nguyên rộng lớn, một bên là biển Đông với nhiều đảo, quần đảo trong đó có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Địa hình bao gồm đồng bằng ven biển và núi thấp.

Trong những năm gần đây, các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ luôn phải hứng chịu những thiệt hại do khô hạn và xâm nhập mặn gây ra với mức độ ngày càng khốc liệt, dẫn đến nguồn nước cho sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp thiếu hụt trầm trọng, đời sống người dân vô cùng khó khăn. Hàng năm, mặc dù Nhà nước đã có những giải pháp tình thế để cung cấp nước ăn uống, sinh hoạt cho dân ở những vùng khô hạn nhưng nguy cơ thiếu hụt về nguồn nước ở đây luôn hiện hữu, nhất là trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng rất rõ nét.

Đứng trước các thách thức về nguồn nước, để giảm bớt các khó khăn cho khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, trong nhiều năm trở lại đây Chính phủ đã giành nhiều ưu tiên cho vùng này từ cơ chế chính sách đến nguồn vốn để xây dựng nhiều chương trình tìm kiếm nguồn nước, giữ nước và cấp nước sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi. Việc tăng cường đầu tư hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên nước, phục vụ quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững các nguồn nước trong vùng vì thế được quan tâm ngày một nhiều hơn.

Với những thực tế khó khăn về tài nguyên nước của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, việc đảm bảo thông tin nguồn nước dưới đất, để từ đó định hướng giải pháp cho quản lý, khai thác sử dụng và phát triển nguồn NDĐ trong vùng là thực sự cần thiết. Để làm tốt được nhiệm vụ cấp bách này thì việc tiếp tục đầu tư xây mới 66 điểm quan trắc, với 81 công trình quan trắc tài nguyên NDĐ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ (từ tỉnh Bình Định đến tỉnh Bình Thuận) theo Quyết định số 3012/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2020 về việc phê duyệt dự án dự án “Xây dựng mới 66 điểm quan trắc tài nguyên NDĐ thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ” của Bộ Tài nguyên và Môi trường là việc cần phải làm ngay và có tính cấp thiết cao.

Dự án được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao cho Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung phối hợp cùng Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước và Ban Kế hoạch – Tài chính thực hiện. Thời gian thực hiện là đầu năm 2022.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện các đơn vị tham gia thực hiện cho biết, đến thời điểm hiện tại các công tác hiện trường và công tác nội nghiệp của dự án cơ bản là đã hoàn thành. Các đơn vị đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để đưa vào nghiệm thu cấp cơ sở và cấp quản lý trong khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2022

Kết thúc cuộc họp Phó tổng giám đốc Triệu Đức Huy đánh giá cao kết quả thực hiện được của các đơn vị trong bối cảnh tình hình dịch bệnh khó khăn. Phó tổng giám đốc đề nghị các đơn vị thực hiện phối hợp cùng với các ban nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ sản phẩm để kịp tiến độ nghiệm thu.

                                          Toàn cảnh cuộc họp