Họp về kế hoạch đưa 02 mạng quan trắc tài nguyên nước vào hoạt động năm 2023

Sáng ngày 21/09/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp về kế hoạch đưa 02 mạng quan trắc tài nguyên nước vào hoạt động năm 2023. Chủ trì cuộc họp là Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy, cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước; Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, miền Nam tham dự trực tuyến.

Phó tổng giám đốc Triệu Đức Huy phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Phó tổng giám đốc Triệu Đức Huy cho biết, 02 hệ thống mạng quan trắc tài nguyên nước gồm: hệ thống 49 điểm quan trắc với 155 công trình quan trắc thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long và hệ thống 66 điểm quan trắc với 81 công trình quan trắc thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Hệ thống quan trắc tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đã hoàn thành đầu tư năm 2021, còn hệ thống quan trắc tài nguyên nước vùng duyên hải Nam Trung Bộ được thực hiện từ đầu năm 2022, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10, năm 2022. Để xây dựng và hoàn thiện mạng lưới quan trắc tài nguyên nước dưới đất thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị tham gia thực hiện nhanh chóng thực hiện công việc đúng tiến độ, hoàn thiện hồ sơ bàn giao, đề án hoạt động của các vùng quan trắc sớm đưa vào hoạt động năm 2023.

Ông Vũ Văn Sơn, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính, phát biểu tại cuộc họp.

Theo ông Vũ Văn Sơn, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính, hệ thống mạng quan trắc tài nguyên nước được bàn giao sẽ gồm các công trình, trang thiết bị quan trắc tự động liên tục. Việc bàn giao các công trình quan trắc thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các yêu cầu kỹ thuật khác. Các đơn vị được bàn giao cần bám sát với nhà thầu xây dựng tường rào, lắp đặt thiết bị quan trắc vùng duyên hải Nam Trung Bộ để đạt tiến độ kết thúc trong tháng 10, tiến hành chạy thử trong tháng 11, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, rà soát lại các nội dung đã xây dựng mạng quan trắc vùng đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể là việc xác định, phân loại các công trình quan trắc được xây mới hay nâng cấp, kiểm tra tình hình hoạt động của các thiết bị, quy trình vận hành, tổ chức thực hiện các thủ tục bàn giao công trình để đưa vào khai thác sử dụng như kế hoạch đề ra.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện các đơn vị được bàn giao cho biết, đến thời điểm hiện tại các dạng công tác đang được thực hiện theo đúng tiến độ. Các đơn vị sẽ có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành các hệ thống mạng quan trắc để đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định, kỹ thuật về quan trắc tài nguyên nước nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin, diễn biến số lượng, chất lượng nước phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước bền vững.

Toàn cảnh cuộc họp.