Họp trực tuyến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đối tác Đức về dự án mở mới giai đoạn (2022 – 2025)

Chiều ngày 21/07/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Ban Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế và đại diện BGR đã tham dự cuộc họp trực tuyến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đối tác Đức về dự án mở mới giai đoạn (2022 – 2025). Chủ trì cuộc họp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng tham gia có các đơn vị liên quan.

Đàm phán về hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đức đã được tổ chức tại Hà Nội và từ ngày 20-23 tháng 7 năm 2021. Đoàn đại biểu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Cộng hòa Liên bang Đức do bà Bettina Horstmann, Trưởng Ban Nam Á – Đông Nam Á và Ông Norbert Barthle Bộ trưởng Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang làm Trưởng đoàn.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đại diện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường tham dự phiên họp về dự án đang thực hiện và dự án mở mới giai đoạn (2022 – 2025).

Dự án đang thực hiện “Cải thiện bảo vệ nước ngầm” đã góp phần tạo ra cách tiếp cận thống nhất, đa ngành và dựa trên bằng chứng để đánh giá, bảo vệ, quy hoạch và quản lý tài nguyên nước ngầm, được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia (NAWAPI) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện cho các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là hợp tác trong lĩnh vực quan trọng, là trách nhiệm của chúng ta đối với Hành tinh – Khí hậu và Năng lượng (Giảm thiểu và Thích ứng với Biến đổi Khí hậu). Sau khi hoàn thành dự án vào năm 2019, giai đoạn dự án được kéo dài đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, với tổng thời hạn là 4,5 năm và tổng khối lượng là 3.000.000 €. Bộ BMZ của Đức ủy nhiệm cho Viện BGR thực hiện nhiệm vụ, dự án tiếp theo từ 04/2022 đến 03/2025.

Dự án mở mới “Quản lý nước dưới đất và tai biến địa chất chống chịu với biến đổi khí hậu (Dự án kế thừa). Dự án nhằm tăng cường quản lý thích ứng tài nguyên nước dưới đất và các tai biến địa chất phục vụ mục tiêu phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực ven biển khác, nếu có. Kinh nghiệm bảo vệ nước dưới đất hiện tại sẽ tiếp tục được phong phú hóa thông qua góc tiếp cận rộng, đa chiều tập vào vai trò chiến lược và đóng góp của nước dưới đất đối với khả năng chống chịu tại các đới ven bờ trong một môi trường luôn biến đổi, cùng các nguyên nhân và nguy cơ liên quan đến những tai biến địa chất (như sụt lún nền đất, sói lở bờ sông). Dự án sẽ tăng cường hoạt động giám sát ngành, củng cố hợp tác liên ngành và phát triển các giải pháp thích ứng với Biến đổi khí hậu, trọng tâm vào quá trình chuyển đổi số trong quản lý nước dưới đất. Dự án sẽ tiếp tục duy trì chiến lược hỗ trợ song song giữa tư vấn chuyên môn cấp quốc gia và hỗ trợ thực tiễn tại các tỉnh ven biển. Dự án sẽ do Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức BGR thực hiện.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bầu không khí cởi mở, hợp tác mang tính xây dựng. Dựa trên kết quả của các cuộc tham vấn chuẩn bị được tổ chức vào ngày 2 tháng 12 năm 2021, các đoàn đã đi đến thống nhất về việc phân bổ các quỹ hiện có. Hai bên đề cao mối quan hệ hữu nghị và tin cậy gắn kết hai nước. Cuộc họp đã kết thúc tốt đẹp và mong muốn hai bên cùng hợp tác trong cuộc đàm phán tiếp theo về hợp tác phát triển giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào năm 2023.

Ông  Andreas Renck – Cố vấn trưởng Dự án BGR phát biểu tại cuộc họp( bên trái)
Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến.