Họp trực tuyến rà soát triển khai Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”

Sáng ngày 20/08/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy đã chủ trì cuộc họp họp trực tuyến rà soát triển khai Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”. Tham dự cuộc họp có các Lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch tài chính, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước và Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước, Trung tâm Chất lượng nước.

Phát biểu tại cuộc họp ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc cho biết, nội dung cuộc họp là nghe các đơn vị tham gia báo cáo tiến độ, tình hình thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – giai đoạn II.

Ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Đinh Ngọc Chức – Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính cho biết, đến thời điểm hiện tại các đơn vị tham gia đề án đã giao nộp hồ sơ sản phẩm 3 đô thị thực hiện năm 2020 đầy đủ cho Ban Kế hoạch – Tài chính. Tuy nhiên, còn thiếu ý kiến phản biện của các thầy phản biện cần bổ sung. Đồng thời, đề nghị các đơn vị xem xét, sửa chữa lại phần mô hình và phần bảo vệ của đề án.

Cũng tại cuộc họp, Đại diện các đơn vị tham gia thực hiện đề án năm 2021 cho biết cơ bản đã thực hiện xong các dạng công tác ngoại nghiệp và vẫn đang hoàn thiện công tác nội nghiệp để cuối tháng 8 giao nộp hồ sơ sản phẩm. Tuy nhiên, chỉ có Liên đoàn quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam do tình hình dịch bệnh Covid vẫn chưa triển khai được công tác trắc địa.

Kết thúc cuộc họp Phó Tổng giám đốc mong muốn các đơn vị tham gia phối hợp cùng Ban Điều tra tài nguyên nước nhanh chóng thúc đẩy công việc sớm hoàn thành, giao nộp hồ sơ sản phẩm để Trung tâm tổ chức hội đồng nghiệm thu.

                                                                       Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến.