Họp trực tuyến rà soát điều chỉnh Dự án số 1 “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”

Sáng ngày 07/09/2021, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra buổi họp trực tuyến rà soát điều chỉnh Dự án số 1 “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”. Chủ trì cuộc họp là ông Đinh Ngọc Chức – Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch tài chính và ông Hoàng Văn Hoan – Trưởng ban Ban Điều tra tài nguyên nước, cùng tham dự có đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước và Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.

ông Đinh Ngọc Chức – Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch tài chính (bên trái) và ông Hoàng Văn Hoan – Trưởng ban Ban Điều tra tài nguyên nước (bên phải).

Dự án thực hiện tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn 41 tỉnh với số vùng được điều tra, đánh giá là 325 vùng (số vùng đã được xác định trên cơ sở nhu cầu thực tiễn do địa phương đề xuất và kết quả cùng địa phương rà soát trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo tính khả thi và mục tiêu của Dự án) với tổng diện tích 3.160,83 km2. Trong đó, giai đoạn 1 Dự án đưa vào thực hiện tại 201 vùng thuộc 38 tỉnh, giai đoạn 2 Dự án thực hiện tại 124 vùng thuộc 29 tỉnh Đến nay đã thực hiện xong giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2.

Phát biểu tại cuộc họp ông  Đinh Ngọc Chức, đề nghị các đơn vị kết hợp với Ban Điều tra tài nguyên nước và Ban Kế hoạch – Tài chính trên cơ sở xem xét tình hình thực tế, thống nhất phương án rà soát hoàn thiện hồ sơ liên quan đến điều chỉnh.

Tại cuộc họp, Ông Phạm Văn Hùng – Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam cho biết, theo Quyết định 3318 năm 2019 Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” hiện nay liên đoàn còn 9 vùng chưa thực hiện. Sau khi triển khai rà soát khảo sát và tìm hiểu về địa chất thủy văn của các vùng thì kết luận giảm đi 2 vùng một vùng ở An Giang thi công không có nước và 1 vùng ở Phú Quốc đã có công trình cấp nước thì còn 7 vùng. Các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau đề xuất thêm một số vùng. Trên cơ sở đề xuất của tỉnh liên đoàn cũng đã tiến hành rà soát khảo sát và tìm hiểu về địa chất thủy văn của các vùng liên đoàn xin bổ sung thêm 18 vùng.

Cũng tại cuộc họp, Ông Nguyễn Ton – Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung cho biết, theo Quyết định 3318 năm 2019 Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” hiện nay liên đoàn còn 24 vùng chưa thực hiện. Liên đoàn đưa ra đề xuất tăng chiều sâu để tăng hiệu quả tìm kiếm nước dưới đất theo kết quả thi công thực tế.

Tiếp theo đó, Ông Kiều Văn Thế – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước cho biết,  theo Quyết định 3318 năm 2019 Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” 41 vùng thuộc 5 tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hòa Bình. Tuy nhiên, trung tâm đã chuyển 11 vùng tỉnh Bắc Giang cho Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện nên hiện tại trung tâm còn 30 vùng thuộc 4 tỉnh. Sau khi triển khai rà soát khảo sát và tìm hiểu về địa chất thủy văn của các vùng thì kết luận có 6 vùng không không đủ chỉ tiêu để thi công và còn lại 24 vùng thi công được.

Ông Bùi Văn Toan – Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước cho biết theo Quyết định 3318 năm 2019 Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” hiện nay liên đoàn còn 5 vùng chưa thực hiện, sau khi triển khai rà soát khảo sát và tìm hiểu về địa chất thủy văn của các vùng thì kết luận có 1 vùng không đủ chỉ tiêu để thi công và còn lại 4 vùng thi công được.

Tại cuộc họp, Ông Luyện Đức Thuận – Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc cho biết, theo Quyết định 3318 năm 2019 Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” Liên đoàn được giao cho 103 vùng (bổ sung thêm 11 vùng ở Bắc Giang), giai đoạn I 55 vùng và giai đoạn II 48 vùng. Sau khi triển khai rà soát khảo sát và tìm hiểu về địa chất thủy văn của các vùng thì kết luận giai đoạn II có 25 vùng không không đủ chỉ tiêu để thi công và còn lại 23 vùng thi công được. Tất cả các vùng loại bỏ liên đoàn đã khảo sát chi tiết và có biên bản. Trên cơ sở biên bản đó liên đoàn viết báo cáo rà soát 7 tỉnh trình trung tâm và gửi công văn cho các tỉnh.

Phát biểu kết thúc cuộc họp ông Đinh Ngọc Chức – Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính cho biết, các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ lại toàn bộ nội dung, khối lượng, dự toán để đưa ra phương án điều chỉnh dự toán chi ngân sách phù hợp. Sau đó trình lên Ban Kế hoạch – Tài chính trước ngày 15 tháng 9 năm 2021.

                                                                   Toàn cảnh họp trực tuyến.