Họp trực tuyến rà soát, điều chỉnh Dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng cao, vùng khan hiếm nước”

Sáng ngày 19/08/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy đã chủ trì cuộc họp trực tuyến rà soát, điều cỉnh Dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng cao, vùng khan hiếm nước”. Tham dự cuộc họp có các Lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch tài chính, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước và Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Văn Hoan – Trưởng Ban điều tra tài nguyên nước cho biết, Dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” giai đoạn 2 thực hiện với tổng số vùng là 124 thuộc các Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Thanh Hóa, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kon Tum, Đắk Lắk, An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Trà Vinh và Bình Phước. Trong đó, Bắc Bộ 74 vùng, Bắc Trung Bộ 8 vùng, Nam Trung Bộ 20 vùng, Tây Nguyên 10 vùng, Nam Bộ 12 vùng với tổng giá trị của dự án là 201 tỷ đồng. Năm 2021 đã phân công giao nhiệm vụ cho các đơn vị làm 21 vùng, còn lại 103 vùng sẽ được thi công thực hiện trong giai đoạn 2022-2023. Trong tổng số 103 vùng sau khi triển khai rà soát khảo sát và tìm hiểu về địa chất thủy văn của các vùng thì kết luận có 31 vùng không có tính khả thi và còn lại 72 vùng.

Tại cuộc họp, Ông Luyện Đức Thuận – Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc cho biết, giai đoạn 2 dự án (2021-2023) Liên đoàn được trung tâm quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao cho thực hiện thi 35 vùng thuộc 11 tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh sau khi triển khai rà soát khảo sát và tìm hiểu về địa chất thủy văn của các vùng thì kết luận có 21 vùng không không đủ chỉ tiêu để thi công và còn lại 14 vùng thi công được. Năm 2021, Liên đoàn đã thực hiện thi công 10 vùng thuộc 7 tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự kiến là sẽ kết thúc thi công và hoàn thiện hồ sơ sản phẩm vào cuối năm.

Theo Ông Nguyễn Quang Huy – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung cho biết, giai đoạn 2 dự án (2021-2023) Liên đoàn được trung tâm quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao cho thực hiện thi công 30 vùng thuộc 7 tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kon Tum, Đăk Lăk, sau khi triển khai rà soát khảo sát và tìm hiểu về địa chất thủy văn của các vùng thì kết luận có 1 vùng không không đủ chỉ tiêu để thi công và còn lại 29 vùng thi công được. Năm 2021, Liên đoàn đã thực hiện thi công 5 vùng thuộc tỉnh Trà Vinh, Bình Phước, dự kiến là sẽ kết thúc thi công và hoàn thiện hồ sơ sản phẩm vào cuối năm.

Cũng tại cuộc họp, Ông Phan Chu Nam – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam cho biết, giai đoạn 2 dự án (2021-2023) Liên đoàn được trung tâm quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao cho nhiệm vụ thực hiện thi công 12 vùng thuộc các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, sau khi triển khai rà soát khảo sát và tìm hiểu về địa chất thủy văn của các vùng thì kết luận có 1 vùng không không đủ chỉ tiêu để thi công và còn lại 11 vùng thi công được. Năm 2021, Liên đoàn đã thực hiện thi công 5 vùng thuộc tỉnh Trà Vinh, Bình Phước, dự kiến là sẽ kết thúc thi công và hoàn thiện hồ sơ sản phẩm vào cuối năm.

Tiếp theo đó, Ông Kiều Văn Thế – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước cho biết,  giai đoạn 2 dự án (2021-2023) Trung tâm được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao cho thực hiện thi công 42 vùng thuộc 4 trên 5 tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hòa Bình, sau khi triển khai rà soát khảo sát và tìm hiểu về địa chất thủy văn của các vùng thì kết luận có 1 vùng không không đủ chỉ tiêu để thi công và còn lại 29 vùng thi công được.

Ông Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước cho biết,  giai đoạn 2 dự án (2021-2023) Trung tâm được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao cho thực hiện thi công 6 vùng thuộc 2 tỉnh Lạng Sơn, Thanh Hóa, sau khi triển khai rà soát khảo sát và tìm hiểu về địa chất thủy văn của các vùng thì kết luận có 1 vùng không đủ chỉ tiêu để thi công và còn lại 5 vùng thi công được. Năm 2021, Trung tâm đã thực hiện thi công 1 vùng thuộc tỉnh Lạng Sơn, dự kiến là sẽ kết thúc thi công và hoàn thiện hồ sơ vào cuối năm.

Phát biểu kết thúc cuộc họp ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc cho biết, các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ lại toàn bộ nội dung, khối lượng, dự toán và kết hợp với Ban Kế hoạch tài chính để đưa ra phương án điều chỉnh dự toán chi ngân sách phù hợp.

                                                Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến.