Họp trực tuyến rà soát báo cáo kết quả Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Đô thị Bắc Ninh

Chiều ngày 25/08/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy đã chủ trì cuộc họp họp trực tuyến rà soát báo cáo kết quả Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”- Đô thị Bắc Ninh. Tham dự cuộc họp có các đại diện Lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

Thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I là một trong 8 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vừa là cửa ngõ phía Đông Bắc, vừa là cầu nối giữa Hà Nội với các tỉnh trung du miền núi phía Bắc dọc trên hành lang kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long, đồng thời Bắc Ninh còn có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng. Phạm vi thực hiện của đô thị Bắc Ninh bao gồm toàn bộ thành phố Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn và các huyện: Yên Phong, Tiên Du và một phần huyện Quế Võ. Tổng diện tích toàn vùng thực hiện đề án 354 km2.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Giang – Phó giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước cho biết, năm 2021 Trung tâm được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao cho ngiệm vụ thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”-  Đô thị Bắc Ninh. Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm đã hoàn thành toàn bộ khối lượng, thực hiện đúng theo nội dung, dự toán được duyệt, tóm tắt kết quả đạt được:

– Làm sáng tỏ đặc điểm địa chất, địa mạo và đặc điểm cấu trúc của các tầng chứa nước cần bảo vệ bao gồm 3 tầng chứa nước (tầng qh, tầng qp và tầng t3) cũng như sự phân bố, điều kiện tồn tại, các thông số địa chất thủy văn, miền cung cấp, vận động và thoát.

– Đánh giá trữ lượng các tầng chứa nước cần bảo vệ.

– Làm sáng tỏ hiện trạng chất lượng, các vấn đề chất lượng nước, vẫn đề nhiễm mặn các tầng chứa nước cần bảo vệ.

– Đánh giá và phân vùng khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước.

– Xác định tổng lưu lượng khai thác đô thị Bắc Ninh, khai thác tập trungkhai thác đơn lẻ; khai thác nông thôn; khai thác theo tầng qh khai thác; tầng qp khai thác. Đã xác định được khu vực có nguy cơ bị cạn kiệt.

– Tổng quát hóa các điều kiện, con đường, gây ô nhiễm cho nước dưới đất.

– Đề xuất được phương án quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2025.

– Xác định được vùng hạn chế khai thác nước dưới đất cho các tầng qh, tầng qp và các tầng đá.

– Tính toán, khoanh định đới phòng hộ và bảo vệ cho các tầng chứa nước và từng công trình khai thác của các nhà máy nước cũng như đề xuất các giải pháp quản lý và giải pháp kỹ thuật để thực hiện quy hoạch các đới nêu trên nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến NDĐ nói chung và các công trình khai thác nói riêng.

– Đã đề xuất mạng lưới quan trắc, giám sát các tầng chứa nước cần bảo vệ.

– Phân vùng, xác định những khu vực có khả năng bổ cập nhân tạo cho các tầng chứa nước và đã lựa chọn, thiết kế mô hình bổ sung nhân tạo cho nước dưới.

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu cho biết, nội dung của đề án cơ bản khá đầy đủ và phong phú. Tuy nhiên, cách viết, các trình bày khó hiểu, còn lộn xộn, lũng cũng. Các hình minh họa, bản đồ cần thể hiện rõ các thông tin chính, phần chỉ dẫn với bản đồ chưa tương đồng với nhau. Một số phần cần diễn giải, phân tích nội dung rõ ràng.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy rất cảm ơn các đại biểu tham gia và đề nghị Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước phối hợp chặt chẽ, tập với các ban, trên cơ sở các ý kiến góp ý tại cuộc họp thì  tiếp tục rà soát, tiếp thu, chỉnh sửa Đề án, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sản phẩm.

                                                                     Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến