Họp trực tuyến Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn” – Giai đoạn II, đô thị Cà Mau

Chiều ngày 22/06/2021, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp trực tuyến thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn”– Giai đoạn II, đô thị Cà Mau. Chủ trì cuộc họp trực tuyến là ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc, cùng tham dự có lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch tài chính, Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam và các chuyên gia.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Liên Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam cho biết, mục tiêu của dự án trên cơ sở đánh giá nguồn nước dưới đất, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, nhiễm mặn và sụt lún do khai thác nước dưới đất cho đô thị Cà Mau. Nhiệm vụ của đề án là xác định điều kiện tồn tại, sự phân bố, số lượng, chất lượng nước dưới đất; xác định nguyên nhân, nguy cơ và mức độcạn kiệt nhiễm mặn và sụt lún do khai thác nước dưới đất; thực hiện một số giải pháp kỹ thật để bảo vệ tài nguyên nước dưới đất. Phạm vi thực hiện 407km2, trong đó thành phố Cà Mau 249km2 , mở rộng 158km2. Đối tượng cần bảo vệ là tầng chứa nước qp2-3, n22, n21. Nội dung bảo vệ là vấn đề về cạn kiệt, nhiễm mặn và sụt lún nên đất.

Kết quả Đề án đã tiến hành tổng hợp các phương pháp thu thập, điều tra theo đề án được phê duyệt và điều chỉnh. Trên cơ sở tổng hợp toàn bộ tài liệu thu thập và điều tra, đã tiến hành làm rõ các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước của đô thị Cà Mau; Đã phân tích đánh giá hiện trạng các nguồn tài nguyên nước và xác định được các vấn đề cần bảo vệ của các tầng chứa nước chính. Các vấn đề cần bảo vệ tài nguyên nước dưới đất là nguy cơ nhiễm mặn và cạn kiệt (tại một số vùng khai thác nước tập trung quy mô lớn). Các tầng chứa nước cần bảo vệ gồm tầng chứa nước Pleistocen – trên (qp2-3), tầng chứa nước Pliocen dưới n12 và tầng chứa nước Pliocen giữa (n22); Trên cơ sở hiện trạng tài nguyên nước dưới đất khu vực đô thị Cà Mau và các vấn đề cần bảo vệ , thông qua các công cụ đánh giá tính toán đề án đã tiến hành thiết kế các nội dung bảo vệ các tầng chứa nước chính như sau: khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước dưới đất; giải pháp phục hồi trữ lượng, chất lượng của tầng chứa nước; khoanh định đới bảo vệ; đề xuất phục hồi trữ lượng; đề xuất mạng quan trắc giám sát của khu vực đô thị.

Tại cuộc họp thì các thành viên hội đồng cho rằng cơ bản đề án có nội dung phong phú, viết chi tiết, rõ ràng, có cơ sở khoa học, luận chứng; sản phẩm đầy đủ; tính cấp thiết cao; bố cục hợp lý, đạt được mục tiêu của đề án. Tuy nhiên để tiếp tục hoàn thiện thì có một số góp ý của các thành viên hội đồng như sau:

PGS.TS Nguyễn Văn Đản cho rằng, phần kết quả thi công cần tham khảo thêm các báo cáo thăm dò nước dưới đất, bổ sung đánh giá độ tin cậy của tài liệu, sơ đồ bơm chùm, một số thông số địa chất thủy văn. Một số nội dung cần nêu chi tiết, rõ ràng. Đối với phần chất lượng nước xác định những thông số vượt quy chuẩn, sau đó khoanh vùng ô nhiễm xác định diện tích phân bố, nhận định nguyên nhân, thời điểm xuất hiên; mô tả chi tiết đối với các thông số có xu hướng tăng.

Tiếp theo PGS.TS Nguyễn Văn Lâm cho rằng, Báo cáo có nội dung hơi dài cần rút ngắn. Khi xác định diện tích vùng nghiên cứu thì phải đưa ra luận chứng chứng minh. Khi đánh giá tiềm năng nước dưới đất cần chú ý đến mực nước và xâm nhập mặn. Cân nhắc khoanh định vùng nghĩa trang, bãi rác. Cần nêu chi tiết con đường, phương thức gây ô nhiễm,cạn kiệt; thống nhất bộ tiêu chí đánh giá, thang điểm; thống nhất các ký hiệu sử dụng, tên bản đồ, nội dung thể hiện, chú giải trên bản đồ; .

PGS.TS Phạm Qúy Nhân đồng tình với các đại biểu và cho rằng cần xem xét lại tên báo cáo. Các dạng công tác nói rõ mục đích, phương pháp, khối lượng. Bổ sung tên các trạm khí tượng lấy số liệu, ngưỡng giới hạn trị số hạ thấp mực nước.

Đại diện Ban điều tra tài nguyên nước cho rằng, báo cáo cần bổ sung kết quả đo sâu, mô đun trữ lượng nước khai thác, đặc trưng thống kê min, max, trung bình của các chỉ tiêu chất lượng nước, nguyên tố vi lượng, nhiễm bẩn.

  Ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên                                                  nước quốc gia.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy rất cám hội đồng và đề nghị trên cơ sở các ý kiến góp ý tại cuộc họp, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổng hợp, tiếp tục rà soát, tiếp thu, chỉnh sửa Đề án; phân công công việc cụ thể cho các nhóm thực hiện, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sản phẩm.

                                                   Toàn cảnh cuộc họp.